Több kollégánk témavezetésével született Tudományos Diákköri Dolgozat is szép eredményt ért el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának 2021-es kari TDK konferenciáján. Minden diáknak és témavezetőnek ezúton is gratulálunk!

 

Elméleti Fizika 1 Szekció


Kondákor Márk: Anizotróp kvantum 6-vertex modell vizsgálata négyszögrácson

III. helyezett

Konzulens: Dr. Penc Karlo (Wigner FK)Kránitz Péter: Alapállapoti sokaságok frusztrált mágnesekben

Jutalom

Konzulens: Dr. Penc Karlo (Wigner FK)

 

 

Elméleti Fizika 2 Szekció


Márton Áron: Kvantumos hibajavítás a felületi kódban. - Koherens hibák és kiolvasási hibák vizsgálata.

I. helyezett, Fizika különdíj

Konzulens: Dr. Asbóth János (Wigner FK)

 

 

Nukleáris fizika és orvosi technika Szekció


Sudár Ákos: Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában

I. helyezett, Pro Progressio alapítvány különdíja, Magyar Orvosfizikai Társaság különdíja

Konzulensek: Varga-Kőfaragó Mónika (Wigner FK), Dr. Barnaföldi Gergely Gábor (Wigner FK), Dr. Légrády Dávid (NukTech)

 

Forrás: tdk.bme.hu