psd diffraktométer
Osztály
Neutronspektroszkópiai Osztály

Csoportvezető: Dudás Zoltán

Csoport weboldala: wigner.mta.hu/nanoszerkezet

Csoportunk kutatási tevékenysége a négy berendezésünkön végzett neutronszórási vizsgálatokon, továbbá a külföldi létesítményekben végzett kísérleteken alapul. A berendezéseinkhez való külső hozzáférést a kutatási infrastruktúrák szabályai határozzák meg, és az egyes készülékekért felelős személyekkel kapcsolatba lépve lehet megbeszélni.

A BrightnESS Horizon2020 projekt keretében a csoport kutatói megvalósították a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont (BKR) hidegneutron moderátorának  energiaszelektív neutron-képalkotáson alapuló vizsgálati rendszerét és résztvettek az ESS hasonló célú tesztnyalábjának tervezésében. A projekt keretében lezajlott az ESS-ben fejlesztett szilárd bór konverter alapú detektor széleskörű tesztelése.

Kadmiummal szennyezett ón egykristály kapcsolatos kutatások folytatásaként, ón egykristályba beágyazott kadmium szennyezők körüli lokális szerkezetét állítottuk vissza nagy pontossággal és megmutattuk, hogy ebben az esetben nem lehetséges egyedül a Friedel oszcillációkkal magyarázni a rács torzulásait, hanem be kell építeni a modellbe az eltérő atomok közötti potenciál hatását is annak érdekében, hogy a modell paramétereit illeszteni tudjuk a mérési eredményekhez. Ebben a mérésben először sikerült a szennyező atom körüli háromdimenziós elmozdulásvektorok visszaállítása, aminek segítségével megmutattuk, hogy a Cd szennyező körül a fogadó rács az alacsonyabb hőmérsékleten stabil, fehér-ón szerkezetének irányába torzul.

Alkil és aril szubsztituált szilika géleket állítottunk elő és jellemeztünk kiegészítő fizikai kémiai módszerekkel. A szilika hordozókat úgy terveztük meg, hogy baráti környezetként szolgáljanak biomolekulák vagy szerves színezékanyagok (enzimek vagy porfirinek) számára.

A kutató csoport tagjai részt vesznek az Európai Spallációs Neutronforrásnál (ESS) épülő makromolekuláris repülési-idő diffraktométer (NMX) neutronoptikai rendszerének fejlesztésében. Az NMX a világon az első TOF neutron fehérje-diffraktométere lesz.