A tudományos élet előremozdításának, új eredmények elérésének mindig is fontos eleme volt a szakterület legkiválóbbjainak együttműködése, folyamatos tapasztalatcseréje. Ezt szolgálja az űrkutatás területén a berni székhelyű International Space Science Institute (ISSI) haladó tudományok intézete, amely 2017-ben támogatásra érdemesnek tartott egy olyan nemzetközi együttműködést, amelynek Facskó Gábor a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrfizikai és Űrtechnikai Osztályának [5] munkatársa is a tagja.

SpaceScience1

Hátsó, álló sor: Xuzhi ZHOU, Quanqi SHI, Yu LIN, De-Sheng HAN, Hiroshi HASEGAWA, Arpad KIS, Hui ZHANG, Kjellmar OKSAVIK, Mengmeng WANG, Gabor FACSKO, Liangliang ZHAO és Jinyan ZHAO.  Második, ülő sor: Quigang ZONG, Antonius OTTO, Guan LE, David SIBECK és Bertrand LEMBEGE. Legelső sor, földön ülők: Shuai ZHANG, Yong LIU, Ji LIU, and Shichen BAI.

Az ISSI nemzetközi csapatokat támogat, segíti az együttműködésüket, számukra találkozókat szervez, cserébe elvárja, hogy a tagok egy összefoglaló cikket írjanak a támogatott szűk szakterületről. A csapatba való bekerülés már önmagában elismerés, hiszen bizonyítja a nemzetközi elismertséget és a tudományos közösségbe való megfelelő beágyazódást, ugyanakkor lehetőség is a közös munkára, a kutatási területek összehangolására.

A 2017-ben támogatásra kiválasztott nemzetközi csapat a "A Föld nappali oldalán megfigyelhető tranziens jelenségek, valamint azok magnetoszférára és ionoszférára gyakorolt hatása / Dayside Transient Phenomena and Their Impact on the Magnetosphere-Ionosphere” témával foglalkozik, az amerikai–japán–finn–francia–magyar–norvég együttműködésnek két magyar résztvevője is van. [1, 2, 3, 4] Az egyik Facskó Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrfizikai és Űrtechnikai Osztályának munkatársa, a másik Kis Árpád, a soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet munkatársa. A csapat tagjai űrszondás mérésekkel és numerikus szimulációkkal vizsgálták a nappali oldali magnetoszféra néhány perces robbanásszerű jelenségeit, amelyeket a napszél–magnetoszféra kölcsönhatás hoz létre a Föld előtti lökéshullám, a fejhullám előtt, illetve mögött, a mágneses burokban. Ezek globális hatásait is vizsgálták a magnetoszférában, az ionoszférában és a poláris régióban.

SpaceScience2

 

A napszélben található szakadási felület és a Föld lökéshulláma kölcsönhatása eredményeképpen létrejövő forró, turbulens tartomány (foreshock bubble) szerkezete. Az ábrákon ún. hibrid számítógépes plazmaszimulációk eredménye látható, amelyekben az ionokat részecskeként, az elektronokat pedig töltéskiegyenlítő mágnesezett folyadékként vették figyelembe. A 3D-s hibrid plazmaszimuláció három-három tér és sebesség komponenssel számol, a 2.5 D-s pedig kettő térbeli és három sebesség komponenst vesz figyelembe a számítások során. Az (a) ábrán részecskesűrűség látható a Vénusz keringési síkjában, a napszél sűrűségére normálva (azaz a napszél sűrűségét egységnyinek véve) egy 2.5 D-s hibrid plazmaszimuláció eredményeként, a (b) és (c) ábrákon pedig a mágneses mező nagysága és erővonalai láthatóak a Vénusz keringési síkjában, illetve az arra merőleges, a Nap-Vénusz egyenest tartalmazó síkban, egy 3D-s plazmaszimuláció eredményeként [8].

A megkezdett egyeztetések után az együttműködés tagjai 2019 tavaszán kezdték el írni a szakterület jelenlegi eredményeit összefoglaló cikket a Springer Nature Csoporthoz [6] tartozó Space Science Reviews (SSRv) szaklapba [7]. A tanulmány egyik fő fejezetének szerkesztője Facskó Gábor kollégánk volt. A fejezet jelentős részét korábbi kutatásai alapján szintén Ő írta. A teljes cikket 2021. november 12-én fogadták el [6], az összefoglaló tanulmány végül 2022. június 28-án jelent meg [8].

SpaceScience3

A napszélben található szakadási felület és a Föld lökéshulláma kölcsönhatása eredményeképpen létrejövő másfajta forró, turbulens tartomány (hot flow anomaly) által generált nagyon alacsony frekvenciájú (ultra low frequency; ULF) hullámok terjedése a Föld magnetoszférájában (credit: Peking University, [8]).

[1] http://www.issibern.ch/
[2] http://www.issibj.ac.cn/Program/I_T/201304/t20130424_101265.html
[3] https://daysidetransientphenomena.wordpress.com/
[4] https://mta.hu/tudomany_hirei/urben-sodrodo-radioaktiv-izotopoktol-a-csillagrengesekig-negy-uj-nemzetkozi-kutatocsoport-indul-mta-s-reszvetellel-107896
[5] https://wigner.hu/hu/urfizikai-es-urtechnikai-osztaly
[6] https://www.springernature.com/gp
[7] https://www.springer.com/journal/11214
[8] Hui Zhang, Qiugang Zong, Hyunju Connor, Peter Delamere, Gábor Facskó, Desheng Han, Hiroshi Hasegawa, Esa Kallio, Árpád Kis, Guan Le, Bertrand Lembège, Yu Lin, Terry Liu, Kjellmar Oksavik, Nojan Omidi, Antonius Otto, Jie Ren, Quanqi Shi, David Sibeck, Shutao Yao, Dayside transient phenomena and their impact on the magnetosphere and ionosphere, Space Science Reviews, 218, 40 (2022). - https://doi.org/10.1007/s11214-021-00865-0