Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály

űrfizika
Osztályvezető
Németh Zoltán

Osztályunk a Naprendszer kutatásával foglalkozik, célunk, hogy megértsük annak működését. A bolygóközi térben áramló töltött részecskék és terek összekapcsolják a Napot, a bolygókat és a többi égitestet. E komplex plazma-kölcsönhatás részletei állnak vizsgálataink fókuszában. A terület fontos kérdései például, hogy hogyan működik a Nap; hogyan hatnak kölcsön a Napból (ill. más forrásokból) származó részecskék és terek az égitestekkel; mit tanulhatunk itt az alapvető fizikai folyamatokról. A naprendszer-kutatás fejlődésével lehetővé vált a különféle égitestek közelében zajló folyamatok összehasonlító vizsgálata is. Életbevágóan fontos megérteni továbbá, hogy hogyan befolyásolja tágabb környezetünk az életet a Földön.

E kérdések megválaszolása azonban lehetetlen adatok nélkül. A szükséges adatokat csak űrmissziók szolgáltathatják, amelyekben széles nemzetközi együttműködés tagjaként mi is részt veszünk. A tervezéstől az építésen és üzemeltetésen keresztül egészen az adatok kiértékeléséig és publikálásáig a missziók minden feladatával foglalkozunk.

Osztályunk erőssége a fizikusok és mérnökök szoros együttműködése. Az űrmissziók hosszú ideig (akár évtizedekig) tartó projektek, és alapvető fontosságú, hogy az előkészítéstől az adatfeldolgozásig minden fázisban részt tudjunk venni. A feladat komplexitása a különböző adottságok összehangolt együttműködését igényli. 

 

Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik. Tevékenységünk szorosan összefonódik az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) és a NASA misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése. A kutatás mellett a tudás megőrzését és átadását is feladatunknak tekintjük.