Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály

Quantum Optics and Quantum Information Research
Osztályvezető
Vukics András

Osztály weboldala: optics.szfki.kfki.hu

A kvantumelmélet alapvető kérdéseivel, a méréselmélettel és a mikroszkópikus és makroszkópikus világ határán elhelyezkedő mezoszkópikus rendszerekkel foglalkozunk. Tudományos célunk, hogy kiterjesszük az egyedi atomokon, ionokon, fotonokon, és ultrahideg kvantumgázokon elért nagy pontosságú koherens kvantummechanikai manipulációt összetett tárgyakra, mint pl. a nagyobb molekulák, hibrid - optikai és kondenzált anyag alapú - rendszerekre vagy elemi kvantumoptikai tárgyak hálózataira. Kutatási projektjeinket kísérleti csoportokkal együttműködésben, konkrét fizikai rendszerekhez kötődve végezzük.

Kutatásainkon keresztül az optikát, lézerspektroszkópiát, és a kvantummechanikai soktest-fizikát magában foglaló tudásbázist fejlesztünk ki és adunk át egyetemi órákon illetve egyéni témavezetésen keresztül.

A csoport tudományos kutatásainak fókuszában a rezonátoros kvantumelektrodinamika és az ultrahideg atomok állnak.
A csoport elemi kvantumos rendszerekkel, ezekből felépített nagyobb hálózatokkal, ezek kvantuminformatikai alkalmazásával és kapcsolódó konkrét fizikai elrendezések leírásával foglalkozik.