Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály

Quantum Optics and Quantum Information Research
Osztályvezető
Vukics András

Osztály weboldala: optics.szfki.kfki.hu

A 21. század egyik tudományos áttörése a kvantumtechnológia, mely hatalmas változást hoz  a kommunikációban, a számítás- és információs technológiákban, hatása emellett kiterjed a méréstechnikára és az orvosi diagnosztikára is. Az új technológia lényegileg túllépi a hagyományos módszerek korlátait a biztonság, hatékonyság, pontosság és érzékenység tekintetében. Kutatóközpontunk számára  kiemelten fontos, hogy a kvantumtechnológiai kutatás-fejlesztési és innovációs projektekbe bekapcsolódva hozzájárulhassunk a hazai és európai erőfeszítésekhez. 

A HUN-REN Wigner FK Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztályon folyó elméleti és kísérleti kutatások tudományos célja, hogy az egyedi atomokon és fotonokon, valamint ultrahideg kvantumgázokon elért nagy pontosságú koherens kvantummechanikai manipulációt kvantuminformatikai műveletek megvalósítására aknázzák ki. Egy általános atom-foton interfészt fejlesztenek, amelyen keresztül élvonalbeli tudást és kísérleti know-how-t szereznek az atom- és lézerfizika területén.   

Kutatásainkon keresztül az optikát, lézerspektroszkópiát, és a kvantummechanikai soktest-fizikát magában foglaló tudásbázist fejlesztünk ki és adunk át egyetemi órákon illetve egyéni témavezetésen keresztül.

A csoport tudományos kutatásainak fókuszában a rezonátoros kvantumelektrodinamika és az ultrahideg atomok állnak.
A csoport elemi kvantumos rendszerekkel, ezekből felépített nagyobb hálózatokkal, ezek kvantuminformatikai alkalmazásával és kapcsolódó konkrét fizikai elrendezések leírásával foglalkozik.