térelmélet
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Fodor Gyula

Csoport weboldala: wigner.hu/terelmelet

Kutatási témánk a matematika és a fizika metszéspontjában van. Az algebrai térelmélet által motivált kérdéseket - szuperszelekciós szimmetriák rekonstrukciója, téralgebra konstrukciója, fázisok klasszifikációja - vizsgálunk matematikai módszerekkel és igénnyel. Érdeklődésünk homlokterében a szuperszelekciós szimmetriák leírására alkalmas algebrai struktúrák, mint például a (gyenge) Hopf algebrák és Hopf algebroidok állnak. Elsősorban kategóriaelméleti módszerek alkalmazásával vizsgáljuk ezek tulajdonságait és megvalósulását alacsony dimenziós kvantumtérelméletekben.