Információs oldalKocsor Laura

vegyész, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
tartósan távol

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Alkalmazott és Nemlineáris Optika osztály
Kristályfizika kutatócsoport csoport

Kapcsolat

Munkahely: KFKI Telephely
4. épület 103 szoba
Email: kocsor.laura@wigner.hu
Telefon: +36 1 392 2222 / 1252

Publikációs és idézettségi adatok