PSD berendezés
Osztály
Komplex Folyadékok Osztály

Csoportvezető: Jóvári Pál

Kutatott területek:

Rendezetlen rendszerek (folyadékok, amorf anyagok) mikroszkópikus szerkezetének meghatározása diffrakciós módszerekkel és számítógépes modellezéssel (elsősorban a Reverse Monte Carlo, RMCmódszer alkalmazásával). A tanulmányozott anyagok köre:

  • Kovalens üvegek, mint pl. egyszerű oxidüvegek, boroszilikát alapú többkomponensű üvegek és kalkogenid üvegek.
  • Fémüvegek (amorf fémötvözetek).
  • Egyszerű molekuláris folyadékok.
  • Vizes oldatok

Nano- és mikrokristályos oxidok atomi és mágneses szerkezetének felderítése.

Belső feszültség és textúra meghatározása nagyfelbontású neutrondiffrakcióval.

A Reverse Monte Carloszerkezetmodellezési eljárás fejlesztése.

Berendezések:

  • MTEST neutron diffraktométer
  • NRAD neutron radiográfia állomás, az MTA Energiatudományi Kutatóközponttal együttműködésben