Komputációs Tudományok Osztálya

Department of Computational Sciences
Osztályvezető
Négyessy László

A Komputációs Tudományok Osztáya (KTO) egy kis, interdiszciplináris csoport, melynek tagjai a következő tudományterületeken aktívak: komputációs idegtudomány, kognitív idegtudomány, neuro-rehabilitáció, komputációs társadalomtudomány, matematika és elméleti fizika.

Ez a csoport a fejlett számítástechnikai megoldásokat használó kutatási módszerek megújuló tudástára. Küldetése kettős: egyrészt támogatja és kiegészíti az intézményben folyamatban lévő kutatási projekteket, másrészt a szélesebb értelemben vett magyar kutatói szféra számára módszertani fókuszpontként szolgál, segítséget nyújtva számukra hogy fenntarthassák elért pozícióikat az élvonalban, illetve felzárkózhassanak és szinkronban lehessenek a számítógépes támogatású kutatási terület változásaival. 
 

Kutatásaink az idegrendszer működésének megértésére összpontosítanak, közelebbről az agy által végzett komputációk feltárását tűztük ki célul. Ennek két megközelítését is használjuk kutatásainkban. Egyrészt magas szintű komputációs modellekkel igyekszünk megérteni azt, hogy az emberek miképpen reprezentálják a külvilág elemeit az érzékelés és tanulás során...
Az Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek kutatócsoportnak alapvető küldetése, hogy a matematika eszközeivel segítse és közelebb hozza a komplex rendszerek megismerését és megértését, elsősorban az idegrendszer működésére koncentrálva...
A Beszéd- és Rehabilitáció Technológiai Csoport több évtizeddel ezelőtt kezdte meg működését, az akkor még KFKI, ma Wigner Fizikai Kutatóközponton belül. A csoport azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan betegségekben szenvedő emberek életét könnyítse meg, mint a vakok, siketvakok, illetve a mozgáskorlátozottak. Később kiderült, hogy rajtuk kívül az autisták bizonyos csoportjainak is komoly segítséget jelentenek egyes fejlesztéseink.
A laboratórium célja a Wigner Fizikai Kutatóközponton belül egy olyan főosztályokon és kutatócsoportokon átívelő laboratórium üzemeltetése amely naprakész hardvereket biztosít az intézetben GPGPU programozással foglalkozó kutatóknak, továbbá olyan szakmai hátteret biztosít, amely felgyorsítja a kutatómunkát, illetve lehetőséget biztosít a technológiában kevésbé jártas kutatóknak is a masszívan párhuzamosítható problémáik megoldására.
A Kvantumszámítás és informatika kutatócsoport a kvantumtechnológia legradikálisabb területével, a kvantumszámítógépekkel és azok lehetséges alkalmazhatóságával foglalkozik.