Komputációs Tudományok Osztálya

Department of Computational Sciences
Osztályvezető
Telcs András

A Komputációs Tudományok Osztáya (KTO) egy kis, interdiszciplináris csoport, melynek tagjai a következő tudományterületeken aktívak: komputációs idegtudomány, kognitív idegtudomány, neuro-rehabilitáció, komputációs társadalomtudomány, matematika és elméleti fizika.

Ez a csoport a fejlett számítástechnikai megoldásokat használó kutatási módszerek megújuló tudástára. Küldetése kettős: egyrészt támogatja és kiegészíti az intézményben folyamatban lévő kutatási projekteket, másrészt a szélesebb értelemben vett magyar kutatói szféra számára módszertani fókuszpontként szolgál, segítséget nyújtva számukra hogy fenntarthassák elért pozícióikat az élvonalban, illetve felzárkózhassanak és szinkronban lehessenek a számítógépes támogatású kutatási terület változásaival. 
 

Kutatásaink az idegrendszer működésének megértésére összpontosítanak, közelebbről az agy által végzett komputációk feltárását tűztük ki célul. Ennek két megközelítését is használjuk kutatásainkban. Egyrészt magas szintű komputációs modellekkel igyekszünk megérteni azt, hogy az emberek miképpen reprezentálják a külvilág elemeit az érzékelés és tanulás során...
A Wigner RMI Elméleti Fizikai Osztályának keretei között működő Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek kutatócsoportnak alapvető küldetése, hogy a matematika eszközeivel segítse és közelebb hozza a komplex rendszerek megismerését és megértését, elsősorban az idegrendszer működésére koncentrálva...

Csoportvezető: Csabai István

Csoport weboldala: gpu.wigner.mta.hu