Szakmai vezető: Biró Tamás Sándor

Alapító döntés: 2020.09.23.

Támogató: NKFIH Nemzeti Laboratóriumok Program

Kezdő támogatás: 115.952.000,- Ft.

 

Logo

 

Stratégiai cél:

  • A lézeres begyújtású fúzió hatékonyságának a plazmonhatás révén történő növelése.

 

A labor rövid bemutatása:

1. Plazmonhatás keltése és tanulmányozása nanorészecskékkel adalékolt polimer mintán

2. Különleges eloszlású és irányítottságú arany nano-antennák tervezése és optimalizásálása

3. Nano-antenna adalékolás megvalósítása

4. Szilárdtestfóliák besugárzása ultrarövid lézerimpulzusokkal, az impulzusok térbeli és időbeli átfedésének technikai kidolgozása kétoldali besugárzás esetén

5. Mintaelemzés mikroszkópiai, spektroszkópiai és magfizikai eszközökkel

6. Hatáskeresztmetszet és trícium-hozam számolások illetve számítógépes szimulációk kifejlesztése, tesztelése

7. COVID vírus kimutatása Raman spektroszkópia segítségével