Nukleáris Anyagtudományi Osztály

Materials Science by Nuclear Methods
Osztályvezető
Szilágyi Edit

A Nukleáris Anyagtudományi Osztály elsősorban magfizikai és spektroszkópiai módszerekkel végez  kísérleti anyagtudományi alapkutatást, fejleszti az ehhez szükséges kísérleti módszereket és elméleti hátteret, valamint a kiértékelési módszereket. Az egyes csoportok munkájukhoz a hazai kísérleti adottságok kihasználásán túl nagy európai kutatási infrastruktúrákat is használnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE, Budapest) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) együttműködve kutatóink részt vesznek a fizika oktatásában is. Egyetemi tanrendbe tartozó speciális előadásokat és emelt szintű gyakorlatokat tartunk, valamint BSc és MSc, diploma-, és PhD-munkák lehetőségét ajánljuk az érdeklődő hallgatóknak.

A csoport kutatási tevékenysége során különleges vezetési és gerjesztési tulajdonságú átmenetifém-vegyületek elektronszerkezetének tanulmányozását végzi elsősorban szinkrotronsugárzáson alapuló röntgenspektroszkópiai technikák használatával...
A Funkcionális Nanostruktúrák Kutatócsoport szerteágazó nemzetközi együttműködések keretében alapvetően multiferroikus anyagok, neutron-szupertükrök, biológiai membránok, alapfizikai jelenségek, illetve metodológiai kérdések kutatására fókuszál...
Ionnyaláb-fizikai módszereket a kutatás, a fejlesztés és a technológia számos területén alkalmaznak, egyrészt felület közeli rétegek összetételének meghatározására, másrészt a felületi tulajdonságok módosítása céljából...