Nukleáris Anyagtudományi Osztály

Materials Science by Nuclear Methods
Osztályvezető
Szilágyi Edit

A Nukleáris Anyagtudományi Osztály elsősorban magfizikai és spektroszkópiai módszerekkel végez  kísérleti anyagtudományi alapkutatást, fejleszti az ehhez szükséges kísérleti módszereket és elméleti hátteret, valamint a kiértékelési módszereket. Az egyes csoportok munkájukhoz a hazai kísérleti adottságok kihasználásán túl nagy európai kutatási infrastruktúrákat is használnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE, Budapest) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) együttműködve kutatóink részt vesznek a fizika oktatásában is. Egyetemi tanrendbe tartozó speciális előadásokat és emelt szintű gyakorlatokat tartunk, valamint BSc és MSc, diploma-, és PhD-munkák lehetőségét ajánljuk az érdeklődő hallgatóknak.

A csoport kutatási tevékenysége során különleges vezetési és gerjesztési tulajdonságú átmenetifém-vegyületek elektronszerkezetének tanulmányozását végzi elsősorban szinkrotronsugárzáson alapuló röntgenspektroszkópiai technikák használatával...
A csoport kutatásai a fémes, főleg mágneses és szupravezető nanostruktúrák és biológiai/biomimetikus membránok tulajdonságainak vizsgálatára fókuszálnak és elsősorban a rétegek közelhatásaiból adódó új kvantumjelenségeket vizsgálják...
Ionnyaláb-fizikai módszereket a kutatás, a fejlesztés és a technológia számos területén alkalmaznak, egyrészt felület közeli rétegek összetételének meghatározására, másrészt a felületi tulajdonságok módosítása céljából...