spektroszkópia
Osztály
Nukleáris Anyagtudományi Osztály

Csoportvezető: Vankó György

Csoport weboldala: mffo.rmki.kfki.hu/X-ray_spectroscopy

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A csoport kutatási tevékenysége során különleges vezetési és gerjesztési tulajdonságú átmenetifém-vegyületek elektronszerkezetének tanulmányozását végzi elsősorban szinkrotronsugárzáson alapuló röntgenspektroszkópiai technikák használatával. A fontosabb vizsgált rendszerek az erősen korrelált elektronokkal rendelkező oxidok, ill. a molekuláris kapcsolókban, napenergiahasznosításban, fotokatalízisben, molekuláris biológiai folyamatokban fontos, ill. jelentős potenciállal bíró funkcionális molekulák. A statikus vizsgálatok mellett a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket tettünk arra, hogy az elektron- és molekulaszerkezeti dinamika vizsgálatokra a röntgenspektroszkópia módszereit alkalmazzuk, azokat femtoszekundumos időfelbontású kísérletekbe szondaként bevonva.

Új kísérleti lehetőséget alapoz meg az MTA Lendület program keretében 2013-ban elnyert támogatás,  mely lehetővé teszi egy femtoszekundumos tranziens optikai abszorpciós berendezés létrehozását a kutatóközpont HELIOS laborjában, együttműködve az Ultragyors, nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatások csoporttal. Ez a berendezés új lehetőségeket kínál funkcionális molekulák átalakulásai (működése) elemi lépéseinek felderítésére, amely hatékonyan fogja kiegészíteni a kísérleti és elméleti programunkat.

Futó projektek

1. Ultranagy sebességű molekuláris és nanooptikai kapcsolók kutatása 

2. Ultragyors kísérletek jobb funkcionális molekulákért, nanoáramkörökért és atomnyalábokért