Rendkívül pozitív ajánló jelent meg Péter László (SZFI) Electrochemical methods of nanostructure preparation című, a Springer Kiadó gondozásában 2021-ben megjelent könyvéről, a Transactions of the Institute of Metal Finishing című folyóiratban. Az ajánló külön értéke, hogy a közlő folyóirat kiadója más, mint a monográfiáé.

címlap


A cikk írója, Eva Pellicer (Universitat Autonoma de Barcelona), szakterületén egyedülálló könyvnek nevezi Péter László munkáját. A szerző kiemeli, hogy a könyv egyrészt Péter Lászlónak a szakterületről való széleskörű, ugyanakkor mély ismereteiről tesz tanúbizonyságot, másrészt komoly pozitívuma, hogy a terület irodalmának részletes feldolgozásán alapul, ami már önmagában is rendkívül hasznossá teszi a területet megismerni kívánó olvasó számára. Szintén kiemeli a méltatás, hogy kimondottan jó a könyv felépítése, a fejezetek logikájának átgondolt rendszere, ami egészen az alapoktól segíti az olvasót, és hasznos annak is, aki egyben, de annak is, aki csak bizonyos részleteiben olvasná a művet.

"A könyv a különböző nanostruktúrák elektrokémiai úton történő előállításának széles spektrumát mutatja be, valamint áttekintést nyújt az elektrokémiai fémleválasztásról alkalmazásáról a nanostruktúrák gyártásának különféle módszereinél, de szól az olyan módszerekről is, amiket hagyományosan a hasonló monográfiák nem tárgyalnak. Péter László művében az elektrokémiai alapismereteket is nyújt, különös tekintettel a fizikai-kémiai alapokra, valamint a minta-előkészítési módszerek leírására." - írja ajánlójában a Springer kiadó, melyet Eva Pellicer is megerősít.

Az ajánló szerzője kiemeli az egész monográfián végigvonuló azon törekvést, hogy ne csupán enciklopédikus igényű leírását, hanem komplex fizikai-kémiai értelmezését nyújtsa a tárgyalt nanostruktúráknak. Az ajánló jelzi személyes ismeretségét is a szerzőhöz, hangot adva megbecsülésének Péter László igényes hozzáállása iránt mind a jelen monográfia, mind egész szakmai tevékenysége kapcsán.