Szeptember 17-én került megrendezésre a Részecske- és Magfizikai Intézet által szervezett Simonyi-Nap, melyet minden évben Simonyi Károly emlékére szervezünk. A rendezvény célja, hogy közérthető módon mutassa be az RMI-ben zajló kutatásokat. A Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetet pedig Pusztai László képviselte egy érdekes előadással.  Az idei előadások helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Nagyterme volt.

A program hagyományosan a Györgyi Géza-díj átadásával indult, amit idén Takátsy János, az RMI Nehézion-fizikai Kutatócsoportjának tagja nyerte el. A Györgyi Géza-díjat elődünk, az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete alapította a fiatalon elhunyt kiváló elméleti fizikus emlékére, és azóta is minden évben egy arra érdemes fiatal kolléga nyeri el. (Bővebben a díjról itt olvashatnak.)

A rendezvényt megelőző napon délelőtt a Wigner FK 3-as épülete előtt Lévai Péter főigazgató és Ván Péter RMI igazgató megkoszorúzta Simonyi Károly emléktábláját. 

A 2023-as Simonyi-Napon elhangzott előadások (a diák az előadás címére kattintva elérhetők):

 

9:15 - 9:45
Márton Krisztina (NFO): A CMS kísérlet új nyomkövető detektor rendszere a Nagy Luminozitású LHC-hez

 

9:45 - 10:15
Kovács Győző (ELMO): Elpárolgó atommagok – kvarkcsillagot csinálunk a CERN-ben?

 

10:15 – 10:45
Lengyel Attila (NAO): Funkcionális mintázatok vékonyrétegekben

 

10:45 – 11:15
Biró Nikolett  (ŰŰO): Az űridőjárás előrejelzésének lehetőségei – napszél-propagációs módszerek

 

11:45 – 12:15
Botzheim Lilla (KTO): Tudja-e a bal kéz, hogy mit csinál a jobb láb? - avagy a mozgásszabályozás kérdései

 

12:15 – 12:45
Pusztai László (SZFI): Paradigmaváltás a folyadékok és amorf anyagok szerkezetvizsgálatában

 

koszorúzás

 

Simonyi-Nap 1

 

Simonyi-Nap 2

 

Simonyi-Nap 3

 

Simonyi-Nap 4