A díjról

Az SZFI Publikációs Díj a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetben végzett kutatások publikációs tevékenységét jutalmazza. Pályázni az előző két (naptári) évben már megjelent cikkekkel lehet. A pályázatok elbírálását az igazgató által felkért bizottság végzi. A Díj odaítélése az egyes cikkek redukált szerzőszámmal elosztott impakt faktorán alapul. A Bizottság a legmagasabb össz-redukált impakt faktort elérő pályázat díjazását javasolja az igazgatónak. Az Intézet igazgatója a Wigner Tudományos Tanács SZFI Szekciója tájékoztatása után dönt a Díj odaítéléséről. A Díj átadására évente egyszer, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával kerül sor.

Eddigi díjazottak

2020 - Thiering Gergő

2019 - Némethné Pethes Ildikó

2018 - Thiering Gergő

2017 - Bencs László

2016 - Temleitner László

2015 - Tóth Gyula, Varga Lajos

2014 - nem került kiosztásra

2013 - Tóth Gyula

2012 - Kutasi Kinga

2011 - Péter László, Hartmann Péter

2010 - Dombi Péter

2009 - Juhász Róbert

2008 - Éber Nándor

2007 - Borondics Ferenc

2006 - Bakonyi Imre

2005 - Varga Lajos Károly

2004 - Kiss László, Pusztai Tamás

2003 - Bakonyi Imre, Donkó Zoltán

2002 - Kis Zsolt

2001 - Tegze Miklós

2000 - Börzsönyi Tamás