A díjról

Az SZFI Publikációs Díj a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetben végzett kutatások publikációs tevékenységét jutalmazza. Pályázni az előző két (naptári) évben már megjelent cikkekkel lehet. A pályázatok elbírálását az igazgató által felkért bizottság végzi. A Díj odaítélése az egyes cikkek redukált szerzőszámmal elosztott impakt faktorán alapul. A Bizottság a legmagasabb össz-redukált impakt faktort elérő pályázat díjazását javasolja az igazgatónak. Az Intézet igazgatója a Wigner Tudományos Tanács SZFI Szekciója tájékoztatása után dönt a Díj odaítéléséről. A Díj átadására évente egyszer, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmával kerül sor.

Eddigi díjazottak

2021 - Palotás Krisztián
2020 - Thiering Gergő
2019 - Némethné Pethes Ildikó
2018 - Thiering Gergő
2017 - Bencs László
2016 - Temleitner László
2015 - Tóth Gyula, Varga Lajos
2014 - nem került kiosztásra
2013 - Tóth Gyula
2012 - Kutasi Kinga
2011 - Péter László, Hartmann Péter
2010 - Dombi Péter
2009 - Juhász Róbert
2008 - Éber Nándor
2007 - Borondics Ferenc
2006 - Bakonyi Imre
2005 - Varga Lajos Károly
2004 - Kiss László, Pusztai Tamás
2003 - Bakonyi Imre, Donkó Zoltán
2002 - Kis Zsolt
2001 - Tegze Miklós
2000 - Börzsönyi Tamás