Partially Ordered Systems Research Group
Osztály
Komplex Folyadékok Osztály

Csoportvezető: Börzsönyi Tamás

Csoport weboldala: https://wigner.hu/reszben-rendezett

A kutatócsoport a komplex folyadékok és az elektrolitikus úton létrehozott  különféle szilárd nanostruktúrák fizikai tulajdonságait vizsgálja, előbbiek esetén polarizációs mikroszkópia, gyors kamerás felvételek elemzése, reometria, elektro- és magneto-optika, dielektromos spektroszkópia és numerikus szimulációk (pl. diszkrételem módszer) segítségével, utóbbi mintacsoportnál pedig mágneses és magnetotranszport mérések, szerkezetvizsgálatok (elsősorban röntgendiffraktometria) és pásztázó elektronmikroszkópia módszerekkel.

Vizsgált jelenségek, rendszerek:

  • Külső terekkel indukált jelenségek (pl. átorientálás, instabilitások, mintázatképződés) anizotróp lágy anyagokban (pl. folyadékkristályok, ferronematikusok, polimerek), folyadékkristályok előállítása és karakterizálása
  • Szemcsés anyagok és szuszpenziók dinamikája
  • Mágneses ellenállás, elektrokémiai fémleválasztás során kialakuló hibaszerkezet
  • Porozitás kialakulása fémleválasztás során

Wigner kutatócsoport