idegtudomány
Osztály
Komputációs Tudományok Osztálya

Csoportvezető: Orbán Gergő

Csoport weboldala: golab.wigner.mta.hu

Kutatásaink az idegrendszer működésének megértésére összpontosítanak, közelebbről az agy által végzett komputációk feltárását tűztük ki célul. Ennek két megközelítését is használjuk kutatásainkban. Egyrészt magas szintű komputációs modellekkel igyekszünk megérteni azt, hogy az emberek miképpen reprezentálják a külvilág elemeit az érzékelés és tanulás során. Ehhez kognitív pszichológiai kísérletekben vizsgálható viselkedéses adatokat vizsgálunk gépi tanulási rendszerekben, sokszor a Bayes-i statisztika eszközeit használva. Másrészről alacsony szintű komputációkat célzó kutatásaink arra irányulnak, hogy az idegsejtek hálózata miképpen oldja azokat a problémákat, amelyek elé a rendkívül gazdag ingerek állítják őket. Ehhez ideális megfigyelő modellek segítségével írjuk le az adott szituációban várt optimális viselkedést, és optimalitási kritériumokon keresztül igyekszünk jellemezni azt, hogy a neurális viselkedés hogyan viszonyul az elvért optimumhoz, miért, s hogyan tér el ettől.

Fő kutatási területek:

  • A vizuális rendszer vizsgálata, a hierarchikusan szervezett komputációk megértése 
  • Memóriafolyamatok vizsgálata, a tanulás és felejtés dinamikája.