kristályfizika
Osztály
Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

Csoportvezető: Lengyel Krisztián

Csoport weboldala: https://www.szfki.hu/hu/crystalphys

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A Kristályfizikai Csoportban négy laboratórium működik. Az Analitikai labor szcintillátor anyagok preparációja mellett a kristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem tartalmának meghatározását, valamint elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) plazmafolyamatainak tanulmányozását végzi atomabszorpciós spektroszkópiával (AAS). A Kristálynövesztő labor optikai egykristályokat állít elő elektrooptikai, nemlineáris optikai, lézerfizikai és sugárzásdetektálási kutatásokhoz. A Spektroszkópiai labor a kristályok egyes alkotórészeinek és szennyezőinek rezgési és elektronátmeneteit vizsgálja nagyfelbontású FTIR abszorpciós, lumineszcencia, Raman és ESR spektroszkópiával. Az Optikai labor holografikus és nemlineáris optikai jelenségeket (pl. fotorefrakció, spektrális lyukégetés stb.) kutat.