lézerek
Osztály
Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

Csoportvezető: Dombi Péter

Csoport weboldala: www.femtolab.hu

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A mindennapi életben az ember legtöbbször fehér fényforrásokkal találkozik. Az is köztudott, hogy a lézerek képesek arra, hogy igen monokromatikus, egyszínű sugárzást bocsássanak ki. Azonban kevésbé ismert, hogy összetett, közel fehér színű fényt kibocsátó lézereket is lehet építeni, és hogy ezek jelentős szerepet kapnak olyan, a természetben nagyon gyorsan lezajló folyamatok vizsgálata során, melyek mindössze néhány attoszekundumtól néhány femtoszekundumig terjedő időtartamúak (1fs = 10-15s, 1as = 10-18s). Ahhoz, hogy ilyen extrém rövid időskálán végbemenő folyamatokat vizsgálni tudjunk (hasonlóan egy gyors mozgás egy-egy adott fázisát rögzítő fényképezőgéphez), kontrollálható, rövid lézerfény-felvillanások, ún. lézerimpulzusok szükségesek. Jelenleg a lézerek jelentik az egyetlen lehetséges megoldást az ilyen ún. ultragyors, atom- és molekulafizikai, kémiai folyamatok egyes fázisainak láthatóvá tételére. Ezért az ehhez szükséges lézerrendszerek fejlesztése és alkalmazásaik egyre nagyobb jelentőséggel bírnak mind a felfedező (alap-), mind az alkalmazott kutatásokban.