gravitációs fizika
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Vasúth Mátyás

A Gravitációfizikai Kutatócsoport fő kutatási témái a gravitációs jelenségek vizsgálatához kötődnek. A térelméleti kutatások mellet az általános relativitáselmélet numerikus és poszt-newtoni vizsgálata, a gravitációshullám-adatok kiértékelése és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok, valamint sokmagos számítógépes eljárások fejlesztése is nagy szerepet kap. A csoport kutatási érdeklődését a gravitációshullám-fizika motiválja, mivel tagjai vagyunk az európai Virgo gravitációshullám-detektort működtető Virgo Együttműködésnek. A 2015 őszén újraindult gravitációshullám-megfigyelések nemzetközi adatkiértékelési feladataihoz kapcsolódóan csoportunk részt vesz a LIGO-Virgo együttműködés adatelemző programcsomagjainak használatában.