Funkcionális Nanostruktúrák csoport
Osztály
Nukleáris Anyagtudományi Osztály

Csoportvezető: Merkel Dániel

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A Funkcionális Nanostruktúrák Kutatócsoport szerteágazó nemzetközi együttműködések keretében alapvetően multiferroikus anyagok, neutron-szupertükrök, biológiai membránok, alapfizikai jelenségek, illetve metodológiai kérdések kutatására fókuszál.

A kutatócsoport felügyeli az NKFIH TOP 50 Funkcionális Anyagok Laboratóriumához (FunMatLab) tartozó molekulanyaláb-epitaxia (MBE) berendezést, ezenfelül közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a GINA neutronreflektométerhez és intenzíven vesz rész a Mössbauer-laboratórium üzemeltetésében és fejlesztésében is.
Emellett a csoport tagjai rendszeresen végeznek méréseket Európai szinkrotron és neutron nagyberendezéseknél (ESRF, FRM 2.) és fejlesztik a kiértékelésekre használt programokat is.

Wigner kutatócsoport