Rosetta
Osztály
Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály

Csoportvezető: Németh Zoltán

Csoport weboldala: https://wigner.hu/hu/urfizika

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik. Tevékenységünk szorosan összefonódik az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA), a NASA és az Orosz Űrkutatási Ügynökség misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése.
A kutatás mellett a tudás megőrzését és átadását is feladatunknak tekintjük. Az űrkutatás nagy népszerűségének megfelelően gyakran jelenünk meg közmédiumokban. Oktatási tevékenységként fizikus hallgatók részére kihelyezett laboratóriumi foglalkozásokat tartunk az űrkutatási adatok tudományos feldolgozásáról, valamint rendszeresen fogadunk diplomamunkásokat és doktoranduszokat is.

Jelenleg öt nagyobb projektünk van: EU H2020 és H2024 Europlanet, ESA Cluster Hungarian Data Center, ESA Solar Orbiter, ESA JUICE és OTKA Belső helioszféra.

A csoport kutatói aktívan részt vesznek a Cluster, a Cassini, a Rosetta, a STEREO, a Venus Express, a SOHO, és a Ulysses űrmissziók tudományos adatainak elemzésében. Ugyancsak tagjai vagyunk a BepiColombo és Solar Orbiter missziók, valamint a még fejlesztés fázisában lévő JUICE űrszonda nemzetközi tudományos team-jeinek.

 

Kutatási területeink:

Űridőjárás - a helioszféra mágneses tere és a napszél struktúrák

Űridőjárás - a bolygók plazmakörnyezetének kölcsönhatása a napszéllel

A Szaturnusz és a Titán plazmakörnyezete

Üstököskutatás

A Föld magnetoszférája

Részletek: https://wigner.hu/hu/urfizika

 

Oktatási tevékenység:

A Naprendszer fizikája (MSc, PhD)

Utazás a Naprendszerben (BSc)

MHD labor (MSc)

 

Utolsó frissítés 2022. január 12.

Wigner kutatócsoport