Rosetta
Osztály
Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály

Csoportvezető: Németh Zoltán

Csoport weboldala: https://wigner.hu/hu/urfizika

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik. Tevékenységünk szorosan összefonódik az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) és a NASA misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése.

A kutatás mellett a tudás megőrzését és átadását is feladatunknak tekintjük. Az űrkutatás nagy népszerűségének megfelelően gyakran jelenünk meg közmédiumokban. Oktatási tevékenységként fizikus hallgatók részére kihelyezett laboratóriumi foglalkozásokat tartunk az űrkutatási adatok tudományos feldolgozásáról, valamint rendszeresen fogadunk diplomamunkásokat és doktoranduszokat is.

Jelenlegi projektjeink: EU H2020 Europlanet-RI-2024, ESA Cluster Hungarian Data Center, ESA Solar Orbiter és ESA JUICE.

A csoport kutatói aktívan részt vesznek a Cluster, a Venus Express, a Cassini, a Rosetta, a Parker Solar Probe, a STEREO, a SOHO, és a Ulysses űrmissziók tudományos adatainak elemzésében. Ugyancsak tagjai vagyunk a BepiColombo és Solar Orbiter missziók, valamint a 2023-ban indított JUICE űrszonda nemzetközi tudományos team-jeinek.

 

Kutatási területeink:

Űridőjárás - a helioszféra mágneses tere és a napszél struktúrák

Űridőjárás - a bolygók plazmakörnyezetének kölcsönhatása a napszéllel

A Szaturnusz és a Titán plazmakörnyezete

Üstököskutatás

A Föld magnetoszférája

Részletek: https://wigner.hu/hu/urfizika

 

Oktatási tevékenység:

A Naprendszerbeli plazmák fizikája (PhD)

A Naprendszer fizikája (MSc)

Utazás a Naprendszerben (BSc)

MHD labor (MSc)

 

Utolsó frissítés 2024. január 26.

Wigner kutatócsoport