gázkisülések
Osztály
Komplex Folyadékok Osztály

Csoportvezető: Kutasi Kinga

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A csoport a nemegyensúlyi plazmák három fő tématerületén folytat kutatásokat spektroszkópiai és numerikus módszerek alkalmazásával: a kisülések működése és az azokban lejátszódó elemi folyamatok összetett kölcsönhatásai; porszemcsékkel létrehozott komplex plazmákkal modellezett folyadék és szilárd fázisú anyagok hullámdiszperziós, transzport (diffúzió, viszkozitás) és szerkezeti tulajdonságainak multiskálás részletei; illetve elektromos gázkisülések és az általuk aktivált közegek a biomedika, nanotechnológia és agrárium részére.

Elektromos gázkisülések: Napjainkban az alacsonyhőmérsékletű (nem termikus) plazmákat széleskörűen alkalmazzák gázlézerekben, fénycsövekben és kisülési lámpákban, spektroszkópiai fényforrásokban, az integrált áramkörök gyártásának számos technológiai lépésében, valamint különböző anyagok felületi tulajdonságainak módosításánál (szuperkemény, vagy biokompatibilis felületek létrehozása). Az utóbbi években széles körben hozzáférhetővé vált számítástechnikai háttér komoly segítséget ad a plazmafizika nyitott kérdéseinek megválaszolásához. Bővebben a kutatási területről...

Komplex plazmák: Elektromosan töltött, erősen kölcsönható, poros plazma egyréteg gyors hűtése valósult meg, amely folyadék fázisból szilárd fázisba történő túlhűtést eredményezett. Gyors részecske video sebességméréssel vizsgálták a kristályszemcse növekedés folyamat részleteit két-dimenziós Yukawa rendszerekben. Bővebben a kutatási területről...

Elektromos gázkisülések biomedikai és nanotechnológiai célokra: A kémiailag aktív részecskéket tartalmazó kisülési plazmák számos területen találnak alkalmazásra, pl. a kémiailag aktív oxigén atomot tartalmazó kisülés alkalmas plazma alapú sterilizálásra (baktériumok inaktiválására és biológiai szennyeződéseknek: prionok, pirogének, felületekről való eltávolítására), fémoxid nanohuzalok előállítására, oxid vékonyrétegek leválasztására, polimerek funkcionalizáására, szerves szennyeződések eltávolítására, kompozitok szelektív maratására, fémek passziválására, felületek aktiválására és gyapjú kezelésére; a CH gyököket tartalmazó kisülések ugyanakkor alkalmasak biokompatibilis vékonyrétegek leválasztására. Bővebben erről a kutatási területről...

Elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfény kisülés (ELCAD):  Az ELCAD alapkutatásai az OTKA segítségével, a Wigner FK Komplex Folyadékok Osztályán folynak. Ennek fő célja a kisülés működési mechanizmusának megértése, a kisülés emittált spektrumában megjelenő, az oldatban feloldott fémek atomi vonalainak intenzitását meghatározó folyamatok megismerése. Bővebben erről a kutatási területről...

Wigner kutatócsoport