Reszben rendezett rendszerek
Osztály
Komplex Folyadékok Osztály

Csoportvezető: Börzsönyi Tamás

Csoport weboldala: https://wigner.hu/reszben-rendezett

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

A kutatócsoport a komplex folyadékok és az elektrolitikus úton létrehozott  különféle szilárd nanostruktúrák fizikai tulajdonságait vizsgálja, előbbiek esetén polarizációs mikroszkópia, gyors kamerás felvételek elemzése, reometria, elektro- és magneto-optika, dielektromos spektroszkópia és numerikus szimulációk (pl. diszkrételem módszer) segítségével, utóbbi mintacsoportnál pedig mágneses és magnetotranszport mérések, szerkezetvizsgálatok (elsősorban röntgendiffraktometria) és pásztázó elektronmikroszkópia módszerekkel.

Vizsgált jelenségek, rendszerek:

  • Külső terekkel indukált jelenségek (pl. átorientálás, fázisátmenetek, instabilitások, mintázatképződés) anizotrop lágy anyagokban (pl. folyadékkristályok, ferronematikusok, polimerek)
  • Szemcsés anyagok és szuszpenziók dinamikája
  • Elektrokémiai fémleválasztás során kialakuló kristályszerkezetek és kristályhibák
  • Elektromos és magnetotranszport jelenségek vizsgálata

Wigner kutatócsoport