GINA
Osztály
Nukleáris Anyagtudományi Osztály

Csoportvezető: Merkel Dániel

Csoport weboldala: mffo.rmki.kfki.hu/nucssp_new

A csoport kutatásai a fémes, főleg mágneses és szupravezető nanostruktúrák és biológiai/biomimetikus membránok tulajdonságainak vizsgálatára fókuszálnak és elsősorban a rétegek közelhatásaiból adódó új kvantumjelenségeket vizsgálják. Az alkalmazott nukleáris szilárdtesfizikai módszerek közül jelentőségében kiemelkedik a neutronreflektometria és a szinkrotronsugárzást használó reflektometriák, amelyeket mind kísérletileg, mind elméletileg, mind adatkiértékelés tekintetében továbbfejlesztenek.

Wigner kutatócsoport