Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Doleschall Pál (1938-2021), az RMI Elméleti Osztály egykori munkatársa.

DoleschallP

 

2021-09-13

Csukás Károly Zoltán, témavezetője Rácz István (RMI), Summa Cum Laude megvédte „Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben” című doktori munkáját.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-07-14

Kovács Zsolt (RMI) az EPS 47th Conference on Plasma Physics satellite meeting on "Laser-driven particle & radiation sources for applications"  konferencián poszterdíjat nyert "Concept for a novel THz-driven narrow energy spread relativistic electron source" című poszterével.
A poszter további szerzői: Sz. Turnár, T. Ozaki, X. Ropagnol, S. Szatmári, I.B. Földes, J. Hebling és Z. Tibai.

A díjhoz ezúton is gratulálunk!

 

 

2021-06-29

Surányi Olivér, témavezetője Siklér Ferenc (RMI) és Veres Gábor (RMI), Summa Cum Laude megvédte "Study of central exclusive processes and forward neutrons with the CMS detector" (2021) című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-29

Timár Anikó, témavezetője Németh Zoltán (RMI), Summa Cum Laude megvédte „Napszél eredetű hatások egy üstökös körül - vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján" című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-23

Benkő Zsigmond, témavezetője Somogyvári Zoltán (RMI), sikeresen megvédte "From clustering to causality analysis: application and development of signal processing methods in a neuroscience context" című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-01

Bíró Gábor, témavezetője Barnaföldi Gergely Gábor (RMI), sikeresen megvédte "Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben" című doktori dolgozatát.

Rigó István, témavezetője Veres Miklós (SZFI), sikeresen megvédte "Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz" című doktori dolgozatát

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-05-11

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kollégánk, Szigeti János, az MTA doktora, a Részecske- és Magfizikai Intézet nyugalmazott munkatársa.

Szigeti János pályafutása elején atomi gerjesztési élettartamokat mért, majd a fúziós célprogram indulásakor, a 70-es évek második felében került a Plazmafizikai Főosztályra, ahol lézeres plazmadiagnosztikával foglalkozott. 1996-ban lett a fizikai tudományok doktora, amit lézer blow-off plazma kísérleti vizsgálataival érdemelt ki. Aktív tagja volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.

2021-05-03
Giese Piroska

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kolléganőnk, Giese Piroska.

Giese Piroska élen járt az új számítógépes technológiák használatában és meghonosításában. Magyarországon elsők között használt e-mail levelezést, illetve videokonferenciás rendszereket, és kifejezetten szorgalmazta a használatukat.

2021-04-16
Varga Antal

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Varga Antal, életének 81. évében, március 24-én, alig pár héttel a születésnapja után váratlanul elhunyt.
Mindenki csak úgy ismerte mint Tóni bácsi.

2021-03-30

A téli időszakban három kollégánk is elnyerte az MTA doktora címet.

Börzsönyi Tamás (SZFI) - értekezése címe: Szemcsés anyagok folyási jelenségei, védés időpontja 2020. dec.14. Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a következő oldalon: http://real-d.mtak.hu/1195/

2021-03-24

Berényi Dániel summa cum laude megvédte PhD munkáját. Témavezető: Lévai Péter.

Ezúton is gratulálunk!

 

2021-01-26

Szarvas Tamás sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Kis Zsolt (SZFI).

Ezúton is gratulálunk!

2021-01-12

In memoriam Kincs Imre

Kincs Imre


2021. január 7-ike virradóra elhuny kollégánk, Kincs Imre (1939.11.30. - 2021.01.07.).

2021-01-08

Szomorú szívvel tudatjuk a fizikus közösséggel, hogy 88 éves korában elhunyt Hrehuss Gyula, aki a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben megszervezte az első fúziós kutatást végző csoportot, akik felállították és üzemeltették az orosz gyártmányú, hazánkban első és eddig egyetlen Tokamak-típusú kísérleti fúziós berendezést Csillebércen.  1932-ben született Békéscsabán, s ugyan Budapesten végezte a fizikusi tanulmányait, azonban a debreceni ATOMKI-ban ködkamrakészítésből írta a diplomamunkáját.

2021-01-04

Lájer Márton Kálmán (RMI), az MTA Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoportjának tagja sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Bajnok Zoltán.

Ezúton is gratulálunk!

2020-12-01

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hetven éves korában elhunyt egykori munkatársunk, Rigó Mária, aki 1975-től volt a KFKI dolgozója. Az MSZKI Számítástechnikai főosztályán kezdett dolgozni, majd a 4-es épület könyvelésbe, végül az SzFKI-ba került, végül innen ment nyugdíjba.

 

 

2020-11-02

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  2020. okt. 4-én, 87 éves korában elhunyt Tarnay Katalin, aki 36 évet dolgozott a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetében.

Visszaemlékezéseit, melyben a KFKI-ban töltött éveiről is olvashatunk, az alábbi linken osztotta meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: www.tmit.bme.hu

 

 

2020-10-12

Csóré András (BME) és Udvarhelyi Péter (ELTE) sikeresen megvédték PhD munkájukat. Témavezetőjük: Gali Ádám (SZFI)

Ezúton is gratulálunk!

 

2020-10-07

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 82. évében elhunyt Papp Andrásné Zita, egykori könyvtáros kolléganőnk.

2020-10-06

Barta Dániel (RMI), a Gravitációfizikai Kutatócsoport munkatársa summa cum laude védte meg a PhD-ját. Témavezetője: Vasúth Mátyás. Ezúton is gratulálunk!

2020-06-30

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt professzor emeritus kollégánk, Farkas Győző, a magyar lézerkutatás úttörője, a Wigner FK SZFI egykori Lézerfizikai osztályának csoportvezetője. Farkas Győző a szülőfalujában, Kisnémediben hunyt el, ott is fogják eltemetni, temetésének időpontjáról később fogunk értesítést kapni.

Farkas Győző

 

2020-05-13

2020. május 7-én Bódi Balázs (SZFI), az Ultragyors Nanooptika csoport kutatója a PTE Fizika Doktori Iskolájában 100%-os pontszámmal megvédte "Magasrendű felharmonikuskeltés kontrollja nemesgáz atomokon és klasztereken" című PhD értekezését (témavezető: Dombi Péter). A védést videokonferencia segítségével tartották. Ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

2020. április 28-án Bencédi Gyula (RMI) on-line PhD védése sikeresen lezajlott az ELTE Fizika Doktori Iskola szervezésében. Témavezetői: Barnaföldi Gergely Gábor és Lévai Péter. A védéshez ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Hartmann Ervin a fizikai tudományok doktora, a magyarországi kristályfizikai kutatások nemzetközileg elismert kiemelkedő alakja, az MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriumának nyugalmazott tudományos tanácsadója életének 85. évében 2020. február 11-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. március 6-án 15 órakor lesz a kelenföldi Szent Gellért Templom Urnatemetőjében. Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.

2020-02-25

JÓVÁRI PÁL

„Amorf ötvözetek atomi szintű vizsgálata”

című értekezését 2020. január 22-én védte meg sikeresen.

Az értekezés opponensei:

  • Bakó Imre, az MTA doktora
  • Bóta Attila, az MTA doktora
  • Horváth Zsolt Endre, az MTA doktora

Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a http://real-d.mtak.hu/1147/ honlapon.

Ezúton is gratulálunk!

2020-01-29

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma Beke Dávid (Wigner FK SZFI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály) 2019. évben benyújtott pályamunkáját kiválóra értékelte és ösztöndíjban részesítette. Pályamunkája címe: Szilícium-karbid Nankolaszterek Kvantumtechnológiai alkalmazhatóságának Vizsgálata.

A díjhoz ezúton is gratulálunk!

Beke Dávid

 

2020-01-14

Ván Péter (Wigner FK RMI Elméleti Fizikai Osztály) sikeresen megvédte az "MTA doktora" cím elnyeréséért benyújtott pályázatát 2020. január 9-én.

A sikeres védéshez ezúton is gratulálunk!

Ván Péter

 

2020-01-14

Mély fájdalommal tudatjuk, Füzi János kollégánk, a Wigner FK SZFI Neutronspektroszkópiai Osztályának vezetője, 2020. január 11.-én, életének 60. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetéséről lesz információ.

 

Nyugodjon békében!

Füzi János

 

2020-01-14

Életének 68. évében rövid, súlyos betegség következtében elhunyt Hegyi Jenő. Jenő sokáig a a gyorsító műhelyének korábbi vezetője volt.

Temetéséről az alábbi értesítést kaptuk a gyászoló családtól:

2019. november 26 -án

Megyeri úti temetô ravatalozójában 10:45-től.

A búcsúbeszédet Solymár Péter evangélikus lelkész 11:15 órakor tartja

Cím: 1047 Budapest, Megyeri u. 49. (Főbejárat)


Nyugodjon békében.

2019-11-12

Szipőcs Róbert PhD hallgatója Kiss Norbert október 22-én summa cum laude védte meg PhD-ját.

Cím: Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára

Védés időpontja: 2019.10.22

Doktori iskola: Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Témavezető: Prof. Dr. Wikonkál Norbert, DSc, egyetemi tanár 

Konzulens: Dr. Szipőcs Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs 

Ezúton is gratulálunk!

2019-10-24

Érdi Péter: RANKING. The Unwritten Rules of The Social Game We All Play

2019-09-06

Tisztelt Wigneres Kollégák!

2019-08-10

A Physical Review Letters-ben megjelenő cikk -Donkó Zoltán (Wigner_SZFI) társszerzővel- egy alapvető plazmafizikai transzportprobléma újragondolása. 

2019-07-18

2019. július 1-től Dr. Czitrovszky Aladár, a Wigner FK SZFI igazgatójának helyét Dr. Domokos Péter vette át. Az SZFI igazgató helyettese: Dr. Dombi Péter lett.

2019-07-09

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy volt könyvtáros kolléganőnk, Veszeli Cecília életének 79. évében, 2019. június 5-én elhunyt.

Cila 1964. márciusában lett a KFKI munkatársa, a Könyvtárban 1968-tól 2009-ig dolgozott. A 70-es, 80-as években számítógépes témafigyeléssel, majd kölcsönzéssel és katalogizálással foglalkozott.

Segítőkész, szókimondó ember volt, felejthetetlen kacagásával, különleges egyéniségével színesítette a Könyvtár életét.

Kívánsága szerint hamvait szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!

2019-07-09

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (UK_GYAK).

2019-07-03

Dósa Melinda 2019. június 27-én summa cum laude védte meg doktoriját.

Cím: Hosszútávú visszatérő jelenségek a napszél mágneses terében
Doktori iskola: ELTE Fizika Doktori Iskola - Részecskefizika és Csillagászat program.
Témavezető: Szegő Károly
Konzulens: Erdős Géza
Házi bírálók: Márkusné Dr. Bebesi Zsófia, Dr. Facskó Gábor
Bírálók: Dr. Ludmány András, Forgácsné Dr. Dajka Emese

Ezúton is gratulálunk!

2019-07-03

Bencze Gyula, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézetének professzor emeritusa, a fizikai tudományok doktora és tudományos tanácsadó, 83 éves korában elhunyt. 

2019-06-20

Május 31-én került kiosztásra az Ericsson-díj, amit az Ericsson Magyarország 8 kiváló pedagógusnak ítél oda - az elmúlt 20 év során 218 tanító, matematika- vagy fizikatanár kapta meg az Ericsson-díjat. Két kategóriában hirdetnek eredményt tantárgyanként, az "Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért" és az "Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" kategóriában. Ez utóbbi kategóriában idén Dr. Oláh Éva Mária is díjat kapott, aki szorosan együttműködik intézetünkkel is a jövő fizikusainak nevelésében.

2019-06-03

Május 21-én hivatalosan is átadásra került az 1-es épület tetőtere. 

A megnyitón Czitrovszky Aladár által betekintést nyerhettünk a felújítás lépéseibe. A 340 m2-en 6 szoba, tárgyaló, közösségi tér, vendégszoba, konyha és mosdók kerültek kialakításra.

2019-05-21

Elhunyt Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi)

Szomorúan tudatjuk, hogy volt kollégánk - Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi) hosszú betegség után 82. évében elhunyt.

2019-05-06

Szomorú szívvel értesítem a Wigner FK kollégáit, hogy Rubin György, az RMI Nagyenergiás Fizikai Osztály volt főmunkatársa, az adatgyüjtő rendszerek, detektorkiolvasó elektronikák nemzetközileg is jól ismert szakértője, életének 75. évében, 2019. március 29-én, türelemmel viselt rövid betegeskedés után elhunyt.

Búcsúztatójáról és temetéséről később tudunk hírt adni.

Kedves Gyuri! Nyugodjál békében.

                          Lévai Péter, mint RMI igazgató

2019-04-01

Rátkai László sikeres védése

Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites (Spirális eutektikus dendritek fázismező modellezése)
PhD házivédése: 2018. 03. 13. Wigner FK
A védés napja: 2019. 03. 25.

Témavezető: Pusztai Tamás (MTA Wigner FK SZFI, Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály, Szerkezetkutató Laboratórium, Számítógépes Anyagtudomány Csoport)
Doktori iskola: ELTE TTK Fizika Doktori Iskola - Anyagtudomány és Szilárdtestfizika program
Házi bírálók: Iglói Ferenc (Wigner FK, SZFI), Lagzi István László (BME TTK, Fizika Tanszék)

2019-03-26

SZV

Szalay Viktor, 1956-2019

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves kollégánk, Szalay Viktor egy váratlan betegséget követően életének 63. évében, 2019. március 12-én elhunyt. Szalay Viktor a fizikai tudomány doktora, a Wigner FK SZFI Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály tudományos tanácsadója volt. Emlékét megőrizzük.

2019-03-14

2018-ban először rendezett az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Kutató Diáktábort  június 18-23. között. A táborban résztvevő fiatalok párossával vettek részt egy-egy kutatóműhely munkájában, konkrét feladatokat megoldva, amelyről az utolsó napon kiselőadás formájában számoltak be.

 

 

2018-07-23

A European Physical Journal C (EPJ C)​ vezetése (Steering Committee) kiváló bíráló (distinquished referee) címmel tüntette ki kollégánkat, Csörgő Tamást.

Az indoklásban kiemelték kollégánk kivételes hozzájárulását is az újság magas színvonalának fenntartásához​.

2017-12-20

.Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Nemes ​Frigyes 2017-ben elnyerte a TOTEM kísérlet tudományos vezetője, Simone Giani professzor úr által adományozott TOTEM Performance Prize-t, melyre a TOTEM Collaboration Board elnöke, Angelo Scribano professzor úr terjesztette fel.

Nemes ​Frigyes a wigneres TOTEM csoport oszlopos tagja, a CERN LHC TOTEM kísérletben, a CERN-ben dolgozik, mint CERN finanszírozott Project Associate, feladata a TOTEM és a CMS-TOTEM közös PPS kísérletben az LHC optika rekalibrálása valamint két cikk előkészítése volt​.

2017-12-20

Hosszan tartó betegség után 2017. október 20-án elhunyt Szépfalusy Péterné Menyhárd Nóra, az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály egykori tudományos tanácsadója. Nóra az ELTE-n készült a fizikusi pályára, ahol Marx György vezetése mellett készítette diplomamunkáját. Ekkor a magfizika érdekelte, s egy rövid kitérő után, ugyanis diplomájának megszerzése után először a KFKI-ba kerülve az intézet könyvtárába kapott beosztást, újra a gyenge kölcsönhatásokkal és neutrínófizikával foglalkozott.

2017-10-25

Idén is  megrendezik a Zimányi School-t. A Zimányi-School17'-et december 4-8. között tartják Budapesten.A rendezvényen, amit az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban és az ELTE-n fognak tartani, a nagyenergiás nehézion fizika 2017-es eredményeiről fognak beszámolni a kutatók.

További információk elérhetőek a  rendezvény honlapján:

http://zimanyischool.kfki.hu/17/

 

2017-10-24

írta: Oláh-Gál Róbert és Csörgő Tamás

Idén is megrendezték a Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij konferenciát Gyöngyösön. Az egyik legérdekesebb előadás a Semmelweis-reflexről szólt, melyet a gyöngyösi BGL 2017 konferencia elnöke, Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főmunkatársa tartott.

2017-10-24