Sadeq Ali Jaafar summa cum laude megvédte doktori dolgozatát.
Dolgozatának címe: "Confocal Raman micro-spectroscopy of collagen-containing tissues: the impact of op-tical clearing" (2024)
című értekezésének védését

Témavezetője: Veres Miklós (SZFI)

 

Ezúton is gratulálunk!

 

 

2024-06-12

Vass Máté sikeresen megvédte doktori dolgozatát.

Dolgozatának címe: Understanding electron power absorption in radiofrequency capacitively coupled plasmas based on moments of the Boltzmann equation

Témavezetője: Donkó Zoltán (SZFI)

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-06-04

Vukics András megvédte MTA doktori értekezését  a Fizikai Tudományok Osztályon.  Ezúton is gratulálunk!

2024-06-04

Nyitrai Gábor summa cum laude megvédte doktori dolgozatát.

Dolgozatának címe: Részecskefizikai detektorok fejlesztése  és alkalmazása müográfiára

Témavezetői: Varga Dezső (RMI)

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-05-14

Takátsy János summa cum laude megvédte doktori dolgozatát.

Dolgozatának címe: Neutroncsillagok és a QCD fázisstruktúrájának vizsgálata effektív modellekben

Témavezetője: Kovács Péter (RMI). 

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-04-09

Kovács Győző summa cum laude megvédte doktori dolgozatát.

Dolgozatának címe: A QCD fázisdiagrammja és mezon fenomenológia egy effektív modellben 

Témavezetői: Wolf György és Kovács Péter (RMI)

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-04-09

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy egykori kedves és segítőkész kollégánk, Szalina Józsefné, Zsuzsa, 70 éves korában, 2024 március 17-én elhunyt. Zsuzsát sokan ismerték, mivel évtizedeken keresztül dolgozott mindenki megelégedésre a KFKI Telephelyen a pénztárban. Nyugodjék békében!

Szalina Jószefné

 

2024-03-18

Galgóczi Gábor summa cum laude megvédte doktori dolgozatát. Dolgozatának címe: Interaction of cosmic particles with matter from volcanoes to satellites. Témavezetője: Varga Dezső (RMI). 

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-03-14

Kasza Gábor summa cum laude megvédte doktori dolgozatát. Dolgozatának címe: A tűzgömb-hidrodinamika új egzakt megoldásai az lhc és a rhic mérési adatainak értelmezésére. Témavezetője: Csörgő Tamás (RMI, MATE), Csanád Máté (ELTE). 

 

Ezúton is gratulálunk!

2024-03-14

Az SZFI Kísérleti Szilárdtestfizika Osztályról Cadena Nogales Ana Cristina a BME Oláh György Kémiai Doktori Iskolában sikeresen megvédte doktori munkáját. Témavezető: Kamarás Katalin. Ezúton is gratulálunk!

2024-02-22

Hosszantartó, súlyos betegség után, életének 51. évében, február 8-án elhunyt Vasúth Mátyás kollégánk. 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

A róla írt visszaemlékezés itt olvasható: https://wigner.hu/hu/elhunyt-vasuth-matyas-kollegank

2024-02-08

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy egykori kolléganőnk, Maczkó Istvánné, Kati, életének 68. évében, hosszú, súlyos betegség után, február 4-én elhunyt.

2024-02-05

Kollarics Sándor, a Szerkezetkutató Laboratórium munkatársa, 100%-os eredménnyel megvédte PhD dolgozatát. Témavezetője Simon Ferenc (BME, HUN-REN Wigner FK). Ezúton is gratulálunk!

 

2024-02-05

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 56. évében, 2024. január 13-án elhunyt Kánnár János, fizikus, aki pályájának elején az egykori KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) Elméleti Osztályának tudományos főmunkatársa volt.

 

Rácz István megemlékezése Kánnár Jánosról itt olvasható: https://wigner.hu/hu/memoriam-kannar-janos

2024-01-25

Nagy David Gergely "summa cum laude" megvédte doktori munkáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Témavezetője Orbán Gergő (RMI). Ezúton is gratulálunk!

2023-12-14

Fan Bo megvédte doktori értekezését a hollandiai Wageningen-i Egyetemen, témavezetője: Börzsönyi Tamás (SZFI) . Ezúton is gratulálunk!

2023-12-05

Mikeházi Antal (Femtoszekundumos Spektroszkópiai és Röntgenspektroszkópiai "Lendület" Kutatócsoport) elnyerte a BME Doktoranduszi Kiválósági Ösztöndíját (DKÖP).

 

Ezúton is gratulálunk!

 

 

 

2023-10-31

Kollégáink is részt vettek az Üzemeltető Kft. által szervezett Bérlői Napon, június 1-én. A rendezvény célja, hogy jobban megismerhessék egymást a KFKI telephelyen dolgozó cégek és intézetek munkatársai.

 

Bérlői nap

 

2023-06-20

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Király Péter, a Wigner FK nyugalmazott munkatársa hosszas, türelemmel viselt betegség után, életének 84. évében, 2023. május 29-én elhunyt.

Király Péter

 

2023-06-01

Négyessy László megvédte MTA doktori értekezését  a Biológiai Tudományok Osztályon.  Ezúton is gratulálunk!

2023-04-25

Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett egykori kollégánk Diósiné Holba Ágnes (1943-2023)  fizikus, tudományos munkatárs, 2023. március 16-án elhunyt. Ágnes 1970-ben lépett be az egykori KFKI-ba és 2002-es nyugdíjba vonulásáig az akkori Nagyenergiás Fizikai Főosztály tagja volt.

Családja gyászában osztozunk, emlékét megőrizzük.

Nagynergiás Fizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont

2023-04-12

Fésűs Luca sikeresen megvédte "Nonlinear optical microscopy for the investigation of skin alterations in pseudoxanthoma elasticum" című PhD dolgozatát a Semmelweis Egyetemen. Témavezetője: Wikonkál Norbert (SOTE), konzulense a Wigner FK-ban: Szipőcs Róbert.

Publikációs listája: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10066489

 

2023-02-21

Balla Péter "summa cum laude" megvédte "Extended ground state manifolds of classical Heisenberg magnets and magnetoelectric selection rules in åkermanites" című doktori munkáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Témavezetője: Penc Karlo.

Ezúton is gratulálunk!

 

2023-02-14

Németh Gergely sikeresen megvédte "Near-field infrared microscopy of individual single-walled carbon nanotubes and their hybrid systems" című doktori munkáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Témavezetője Kamarás Katalin (SZFI).

Ezúton is gratulálunk!

 

 

2023-01-11

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Tanácsa nyilvános, angol nyelvű vitára tűzte ki


Böröczki Zoltán István: ”Neutronics analysis of demonstration and experimental fast reactors with transport methods” című doktori dolgozatát

 

A nyilvános vita ideje és helye:
2022. december 19. (hétfő) 10.00 óra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, R épület I. em. 108. (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5-7.)

2022-12-15

Kalmárné Csajbók Viktória sikeresen megvédte "Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása dielektrikumközegekkel" című PhD munkáját a Pécsi Tudományegyetemen. Témavezetője Dombi Péter (SZFI).

2022-12-06

Szomorúan tudatjuk, hogy volt kollégánk, Tóth József, 2022. december 3-án, életének 94. évében elhunyt.

2022-12-05

Benjamin Klee (SZFI) kollégánk elnyerte a „Walter Benjamin posztdoktori ösztöndíjat”. Ez az ösztöndíj egy német állampolgárok számára kiírt, de Németországon kívüli kutatóhelyen végzett munkát támogató, kétéves ösztöndíj.

Ezúton is gratulálunk!

2022-12-01

Jakab Dávid sikeresen megvédte „The Interplay of Unitary and Permutation Symmetries in Composite Quantum Systems” című doktori munkáját a Pécsi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolájában. Témavezetője: Zimborás Zoltán (RMI), Szirmai Gergely (PTE).

Ezúton is gratulálunk!

2022-11-22
Szabó Géza

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. november 7-én, életének 88. évében elhunyt egykori kollégánk, Szabó Géza, a szilárdtest-fizikai intézet egykori munkatársa.

2022-11-18

Fájó szívvel tudatjuk, hogy elhunyt Pálla Gabriella, a fizikai tudomány doktora, MTA Fizikai Fődíjas, a Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézetének professzor emeritája, fiatal kutatógenerációk elhivatott oktatója és nevelője.

2022-10-17

Sikeres habilitációt követően szeptember 1-től főmunkatársi beosztásba került Facskó Gábor (RMI ŰŰO), Kovács Péter (RMI ŰŰO), Hamar Gergő (RMI NFO), Rozgonyi Tamás (RMI NAO), Salamon Péter (SZFI KFO)

 

Ezúton is gratulálunk a kollégáknak!

2022-09-07

A nyáron, illetve szeptemberben több vezetői megbízás is lejárt, így új pályázatok kerültek kiírásra. Néhány pozícióban a korábbi vezető folytatja a munkát, míg egy-két helyen új kolléga vette át a feladatokat.

 

- Az SZFI igazgató és főigazgató-helyettes továbbra is Domokos Péter,

- tudományos ügyekért felelős SZFI igazgatóhelyettes: Gali Ádám

- működési igazgatóhelyettes az SZFI-ben: Vidák Rózsa

2022-09-07

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. 08. 05-én, életének 87. évében elhunyt Sárközi Elek, egykori munkatársunk.

Sárközi Elek több, mint 50 éven keresztül (1960 júliusától 2011 decemberéig) dolgozott a KFKI intézeteiben, kiváló üvegtechnikai munkájával segítve az atomfizikai, lézerfizikai és gázkisülésfizikai kutatásokat. Döntő szerepe volt kísérleti berendezések felépítésében és ezek folyamatos működését biztosító karbantartásában.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

2022-08-15

Megrendülten tudatjuk, hogy 2022. július 11-én, életének 74. évében váratlanul elhunyt egykori kollégánk, Szabó István Attila.

2022-07-18

Megrendülten tudatjuk, hogy 2022. május 30-án, életének 79. évében súlyos betegségben elhunyt Dóra Gyula villamosmérnök.

2022-06-29

Balassa Gábor, témavezetője Wolf György (RMI), "summa cum laude" megvédte doktori munkáját a BME-n. Dolgozatának címe: Transzportmodell fejlesztése relativisztikus nehézion-reakciók vizsgálatára.

Ezúton is gratulálunk!

 

2022-05-24

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki Balassa Gábor „Transzportmodell fejlesztése relativisztikus nehézion-reakciók vizsgálatára” című doktori dolgozatát.


A nyilvános vita ideje és helye:


2022. május 20. (péntek) 10.00 óra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
F épület I. lépcsőház I. em. Schay terem
(1111 Budapest, Budafoki út 6-8.)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

2022-05-04

Károlyházi Gyula sikeresen megvédte doktoriját a BME Oláh György Doktori Iskolájában. Témavezetője: Gali Ádám.

Ezúton is gratulálunk!

2022-05-03

Előadó: Anton Pershin (SZFI)

Előadás címe: Structural defects in materials as the sources of advanced technologies: a theoretical viewpoint

Dátum: Tuesday, 3 May 2022, 10:00,

Helyszín: Bldg 1, auditorium, online: https://wigner-hu.zoom.us/j/87511367074?pwd=dE96WUliSHdGTm9obk1uTGJKbUQ… Meeting ID: 875 1136 7074 Passcode: 790857

Összefoglaló:

2022-05-03

Sikeresen megvédte PhD dolgozatát a Szegedi Tudományegyetemen Al-Lami Malik Hadi Mahmood, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Irakból érkezett kollégánk. Témavezetője Veres Miklós.

Dolgozatának címe: Preparation and characterization of biopolymeric microparticles for surface-enhanced Raman spectroscopy and fluorescent microscopy imaging

Ezúton is gratulálunk!

 

 

2022-04-27

Tichy-Rács Éva (SZFI) "summa cum laude" megvédte doktori munkáját az ELTE-n. Ezúton is gratulálunk!

 

 

2022-04-12

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. április 4-én elhunyt egykori kollégánk, Fetzer Csaba.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

gyaszjelentes

 

2022-04-05

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Gebre Hapte Jambo kollégánk, 2022. március 6-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Gebre Hapte Jambo Stipendium Hungaricum ösztöndíjasként dolgozott nálunk.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

2022-03-16

Nagy Benedek, témavezetője Dombi Péter (SZFI), sikeresen megvédte PhD munkáját a Pécsi Tudományegyetemen.

Ezúton is gratulálunk!

2022-01-31
Csanády Dániel

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, Csanády Dániel, 2022. január 29-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.

Hosszabb megemlékezés ide kattintva olvasható.

2022-01-31

Megrendülten tudatom, hogy Szegő Károly tudományos tanácsadó, az MTA Doktora, a Wigner FK professzor emeritusa 2022. január 22-én 78 éves korában váratlanul elhunyt.

Szegő Károly

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.

 

Hosszabb visszaemlékezés ide kattintva olvasható.

2022-01-25

Megrendülten és fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy életének 84. évében, hosszú és küzdelmes betegség után Rithnovszky Csaba kollégánk elhunyt. Személyében egy kiváló szakember és tősgyökeres KFKI-s távozott az élők sorából.

2022-01-25

 

Dézsi István

 

Megrendülten tudatjuk, hogy Dézsi István tudományos tanácsadó, az MTA Doktora, a Wigner FK professzor emeritusa 2021. január 17-én 88 éves korában, rövid betegség után, váratlanul elhunyt.

 

2022-01-25

Megrendülten tudatjuk, hogy Szűcs Imre Sándor, a Wigner FK volt tudományos főmunkatársa, 2022. január 19-én, 64 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt.

2022-01-25

Kovács Zsolt, volt kollégánk, "summa cum laude" megvédte "Alacsony és nagy intenzitású kísérletek speciális ultraibolya lézerekkel" című, még a Wigner FK-ban készített  PhD értekezését a Szegedi Tudományegyetemen.

Ezúton is gratulálunk!


 

2021-12-15

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 87. évében elhunyt egykori kollégánk, Tóth József, az MTA SZFKI egykori Fémkutatási Osztályának nyugalmazott főmunkatársa.

Tóth József

 

2021-11-11

Fenyvesi Edit (RMI) sikeresen megvédte "Interferometrikus gravitációshullám-detektorok infrahangzajhátterének vizsgálata" című doktori munkáját. 

Ezúton is gratulálunk!

2021-11-10

Lévay Sára (SZFI) sikeresen megvédte PhD munkáját. Ezúton is gratulálunk!

2021-10-18

Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Doleschall Pál (1938-2021), az RMI Elméleti Osztály egykori munkatársa.

DoleschallP

 

2021-09-13

Csukás Károly Zoltán, témavezetője Rácz István (RMI), Summa Cum Laude megvédte „Lineáris perturbációk és a kényszeregyenletek megoldásainak numerikus vizsgálata az általános relativitáselméletben” című doktori munkáját.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-07-14

Kovács Zsolt (RMI) az EPS 47th Conference on Plasma Physics satellite meeting on "Laser-driven particle & radiation sources for applications"  konferencián poszterdíjat nyert "Concept for a novel THz-driven narrow energy spread relativistic electron source" című poszterével.
A poszter további szerzői: Sz. Turnár, T. Ozaki, X. Ropagnol, S. Szatmári, I.B. Földes, J. Hebling és Z. Tibai.

A díjhoz ezúton is gratulálunk!

 

 

2021-06-29

Surányi Olivér, témavezetője Siklér Ferenc (RMI) és Veres Gábor (RMI), Summa Cum Laude megvédte "Study of central exclusive processes and forward neutrons with the CMS detector" (2021) című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-29

Timár Anikó, témavezetője Németh Zoltán (RMI), Summa Cum Laude megvédte „Napszél eredetű hatások egy üstökös körül - vizsgálatok a Rosetta űrszonda mérései alapján" című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-23

Benkő Zsigmond, témavezetője Somogyvári Zoltán (RMI), sikeresen megvédte "From clustering to causality analysis: application and development of signal processing methods in a neuroscience context" című doktori értekezését.

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-06-01

Bíró Gábor, témavezetője Barnaföldi Gergely Gábor (RMI), sikeresen megvédte "Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben" című doktori dolgozatát.

Rigó István, témavezetője Veres Miklós (SZFI), sikeresen megvédte "Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz" című doktori dolgozatát

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-05-11

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kollégánk, Szigeti János, az MTA doktora, a Részecske- és Magfizikai Intézet nyugalmazott munkatársa.

Szigeti János pályafutása elején atomi gerjesztési élettartamokat mért, majd a fúziós célprogram indulásakor, a 70-es évek második felében került a Plazmafizikai Főosztályra, ahol lézeres plazmadiagnosztikával foglalkozott. 1996-ban lett a fizikai tudományok doktora, amit lézer blow-off plazma kísérleti vizsgálataival érdemelt ki. Aktív tagja volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.

2021-05-03
Giese Piroska

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kolléganőnk, Giese Piroska.

Giese Piroska élen járt az új számítógépes technológiák használatában és meghonosításában. Magyarországon elsők között használt e-mail levelezést, illetve videokonferenciás rendszereket, és kifejezetten szorgalmazta a használatukat.

2021-04-16
Varga Antal

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Varga Antal, életének 81. évében, március 24-én, alig pár héttel a születésnapja után váratlanul elhunyt.
Mindenki csak úgy ismerte mint Tóni bácsi.

2021-03-30

A téli időszakban három kollégánk is elnyerte az MTA doktora címet.

Börzsönyi Tamás (SZFI) - értekezése címe: Szemcsés anyagok folyási jelenségei, védés időpontja 2020. dec.14. Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a következő oldalon: http://real-d.mtak.hu/1195/

2021-03-24

Berényi Dániel summa cum laude megvédte PhD munkáját. Témavezető: Lévai Péter.

Ezúton is gratulálunk!

 

2021-01-26

Szarvas Tamás sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Kis Zsolt (SZFI).

Ezúton is gratulálunk!

2021-01-12

In memoriam Kincs Imre

Kincs Imre


2021. január 7-ike virradóra elhuny kollégánk, Kincs Imre (1939.11.30. - 2021.01.07.).

2021-01-08

Szomorú szívvel tudatjuk a fizikus közösséggel, hogy 88 éves korában elhunyt Hrehuss Gyula, aki a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben megszervezte az első fúziós kutatást végző csoportot, akik felállították és üzemeltették az orosz gyártmányú, hazánkban első és eddig egyetlen Tokamak-típusú kísérleti fúziós berendezést Csillebércen.  1932-ben született Békéscsabán, s ugyan Budapesten végezte a fizikusi tanulmányait, azonban a debreceni ATOMKI-ban ködkamrakészítésből írta a diplomamunkáját.

2021-01-04

Lájer Márton Kálmán (RMI), az MTA Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoportjának tagja sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Bajnok Zoltán.

Ezúton is gratulálunk!

2020-12-01

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hetven éves korában elhunyt egykori munkatársunk, Rigó Mária, aki 1975-től volt a KFKI dolgozója. Az MSZKI Számítástechnikai főosztályán kezdett dolgozni, majd a 4-es épület könyvelésbe, végül az SzFKI-ba került, végül innen ment nyugdíjba.

 

 

2020-11-02

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  2020. okt. 4-én, 87 éves korában elhunyt Tarnay Katalin, aki 36 évet dolgozott a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetében.

Visszaemlékezéseit, melyben a KFKI-ban töltött éveiről is olvashatunk, az alábbi linken osztotta meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: www.tmit.bme.hu

 

 

2020-10-12

Csóré András (BME) és Udvarhelyi Péter (ELTE) sikeresen megvédték PhD munkájukat. Témavezetőjük: Gali Ádám (SZFI)

Ezúton is gratulálunk!

 

2020-10-07

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 82. évében elhunyt Papp Andrásné Zita, egykori könyvtáros kolléganőnk.

2020-10-06

Barta Dániel (RMI), a Gravitációfizikai Kutatócsoport munkatársa summa cum laude védte meg a PhD-ját. Témavezetője: Vasúth Mátyás. Ezúton is gratulálunk!

2020-06-30

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt professzor emeritus kollégánk, Farkas Győző, a magyar lézerkutatás úttörője, a Wigner FK SZFI egykori Lézerfizikai osztályának csoportvezetője. Farkas Győző a szülőfalujában, Kisnémediben hunyt el, ott is fogják eltemetni, temetésének időpontjáról később fogunk értesítést kapni.

Farkas Győző

 

2020-05-13

2020. május 7-én Bódi Balázs (SZFI), az Ultragyors Nanooptika csoport kutatója a PTE Fizika Doktori Iskolájában 100%-os pontszámmal megvédte "Magasrendű felharmonikuskeltés kontrollja nemesgáz atomokon és klasztereken" című PhD értekezését (témavezető: Dombi Péter). A védést videokonferencia segítségével tartották. Ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

2020. április 28-án Bencédi Gyula (RMI) on-line PhD védése sikeresen lezajlott az ELTE Fizika Doktori Iskola szervezésében. Témavezetői: Barnaföldi Gergely Gábor és Lévai Péter. A védéshez ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Hartmann Ervin a fizikai tudományok doktora, a magyarországi kristályfizikai kutatások nemzetközileg elismert kiemelkedő alakja, az MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriumának nyugalmazott tudományos tanácsadója életének 85. évében 2020. február 11-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. március 6-án 15 órakor lesz a kelenföldi Szent Gellért Templom Urnatemetőjében. Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.

2020-02-25

JÓVÁRI PÁL

„Amorf ötvözetek atomi szintű vizsgálata”

című értekezését 2020. január 22-én védte meg sikeresen.

Az értekezés opponensei:

  • Bakó Imre, az MTA doktora
  • Bóta Attila, az MTA doktora
  • Horváth Zsolt Endre, az MTA doktora

Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a http://real-d.mtak.hu/1147/ honlapon.

Ezúton is gratulálunk!

2020-01-29

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma Beke Dávid (Wigner FK SZFI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály) 2019. évben benyújtott pályamunkáját kiválóra értékelte és ösztöndíjban részesítette. Pályamunkája címe: Szilícium-karbid Nankolaszterek Kvantumtechnológiai alkalmazhatóságának Vizsgálata.

A díjhoz ezúton is gratulálunk!

Beke Dávid

 

2020-01-14

Ván Péter (Wigner FK RMI Elméleti Fizikai Osztály) sikeresen megvédte az "MTA doktora" cím elnyeréséért benyújtott pályázatát 2020. január 9-én.

A sikeres védéshez ezúton is gratulálunk!

Ván Péter

 

2020-01-14

Mély fájdalommal tudatjuk, Füzi János kollégánk, a Wigner FK SZFI Neutronspektroszkópiai Osztályának vezetője, 2020. január 11.-én, életének 60. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetéséről lesz információ.

 

Nyugodjon békében!

Füzi János

 

2020-01-14

Életének 68. évében rövid, súlyos betegség következtében elhunyt Hegyi Jenő. Jenő sokáig a a gyorsító műhelyének korábbi vezetője volt.

Temetéséről az alábbi értesítést kaptuk a gyászoló családtól:

2019. november 26 -án

Megyeri úti temetô ravatalozójában 10:45-től.

A búcsúbeszédet Solymár Péter evangélikus lelkész 11:15 órakor tartja

Cím: 1047 Budapest, Megyeri u. 49. (Főbejárat)


Nyugodjon békében.

2019-11-12

Szipőcs Róbert PhD hallgatója Kiss Norbert október 22-én summa cum laude védte meg PhD-ját.

Cím: Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára

Védés időpontja: 2019.10.22

Doktori iskola: Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Témavezető: Prof. Dr. Wikonkál Norbert, DSc, egyetemi tanár 

Konzulens: Dr. Szipőcs Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs 

Ezúton is gratulálunk!

2019-10-24

Érdi Péter: RANKING. The Unwritten Rules of The Social Game We All Play

2019-09-06

Tisztelt Wigneres Kollégák!

2019-08-10

A Physical Review Letters-ben megjelenő cikk -Donkó Zoltán (Wigner_SZFI) társszerzővel- egy alapvető plazmafizikai transzportprobléma újragondolása. 

2019-07-18

2019. július 1-től Dr. Czitrovszky Aladár, a Wigner FK SZFI igazgatójának helyét Dr. Domokos Péter vette át. Az SZFI igazgató helyettese: Dr. Dombi Péter lett.

2019-07-09

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy volt könyvtáros kolléganőnk, Veszeli Cecília életének 79. évében, 2019. június 5-én elhunyt.

Cila 1964. márciusában lett a KFKI munkatársa, a Könyvtárban 1968-tól 2009-ig dolgozott. A 70-es, 80-as években számítógépes témafigyeléssel, majd kölcsönzéssel és katalogizálással foglalkozott.

Segítőkész, szókimondó ember volt, felejthetetlen kacagásával, különleges egyéniségével színesítette a Könyvtár életét.

Kívánsága szerint hamvait szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!

2019-07-09

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (UK_GYAK).

2019-07-03

Dósa Melinda 2019. június 27-én summa cum laude védte meg doktoriját.

Cím: Hosszútávú visszatérő jelenségek a napszél mágneses terében
Doktori iskola: ELTE Fizika Doktori Iskola - Részecskefizika és Csillagászat program.
Témavezető: Szegő Károly
Konzulens: Erdős Géza
Házi bírálók: Márkusné Dr. Bebesi Zsófia, Dr. Facskó Gábor
Bírálók: Dr. Ludmány András, Forgácsné Dr. Dajka Emese

Ezúton is gratulálunk!

2019-07-03

Bencze Gyula, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézetének professzor emeritusa, a fizikai tudományok doktora és tudományos tanácsadó, 83 éves korában elhunyt. 

2019-06-20

Május 31-én került kiosztásra az Ericsson-díj, amit az Ericsson Magyarország 8 kiváló pedagógusnak ítél oda - az elmúlt 20 év során 218 tanító, matematika- vagy fizikatanár kapta meg az Ericsson-díjat. Két kategóriában hirdetnek eredményt tantárgyanként, az "Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért" és az "Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" kategóriában. Ez utóbbi kategóriában idén Dr. Oláh Éva Mária is díjat kapott, aki szorosan együttműködik intézetünkkel is a jövő fizikusainak nevelésében.

2019-06-03

Május 21-én hivatalosan is átadásra került az 1-es épület tetőtere. 

A megnyitón Czitrovszky Aladár által betekintést nyerhettünk a felújítás lépéseibe. A 340 m2-en 6 szoba, tárgyaló, közösségi tér, vendégszoba, konyha és mosdók kerültek kialakításra.

2019-05-21

Elhunyt Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi)

Szomorúan tudatjuk, hogy volt kollégánk - Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi) hosszú betegség után 82. évében elhunyt.

2019-05-06

Szomorú szívvel értesítem a Wigner FK kollégáit, hogy Rubin György, az RMI Nagyenergiás Fizikai Osztály volt főmunkatársa, az adatgyüjtő rendszerek, detektorkiolvasó elektronikák nemzetközileg is jól ismert szakértője, életének 75. évében, 2019. március 29-én, türelemmel viselt rövid betegeskedés után elhunyt.

Búcsúztatójáról és temetéséről később tudunk hírt adni.

Kedves Gyuri! Nyugodjál békében.

                          Lévai Péter, mint RMI igazgató

2019-04-01

Rátkai László sikeres védése

Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites (Spirális eutektikus dendritek fázismező modellezése)
PhD házivédése: 2018. 03. 13. Wigner FK
A védés napja: 2019. 03. 25.

Témavezető: Pusztai Tamás (MTA Wigner FK SZFI, Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály, Szerkezetkutató Laboratórium, Számítógépes Anyagtudomány Csoport)
Doktori iskola: ELTE TTK Fizika Doktori Iskola - Anyagtudomány és Szilárdtestfizika program
Házi bírálók: Iglói Ferenc (Wigner FK, SZFI), Lagzi István László (BME TTK, Fizika Tanszék)

2019-03-26

SZV

Szalay Viktor, 1956-2019

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves kollégánk, Szalay Viktor egy váratlan betegséget követően életének 63. évében, 2019. március 12-én elhunyt. Szalay Viktor a fizikai tudomány doktora, a Wigner FK SZFI Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály tudományos tanácsadója volt. Emlékét megőrizzük.

2019-03-14

2018-ban először rendezett az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Kutató Diáktábort  június 18-23. között. A táborban résztvevő fiatalok párossával vettek részt egy-egy kutatóműhely munkájában, konkrét feladatokat megoldva, amelyről az utolsó napon kiselőadás formájában számoltak be.

 

 

2018-07-23

A European Physical Journal C (EPJ C)​ vezetése (Steering Committee) kiváló bíráló (distinquished referee) címmel tüntette ki kollégánkat, Csörgő Tamást.

Az indoklásban kiemelték kollégánk kivételes hozzájárulását is az újság magas színvonalának fenntartásához​.

2017-12-20

.Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Nemes ​Frigyes 2017-ben elnyerte a TOTEM kísérlet tudományos vezetője, Simone Giani professzor úr által adományozott TOTEM Performance Prize-t, melyre a TOTEM Collaboration Board elnöke, Angelo Scribano professzor úr terjesztette fel.

Nemes ​Frigyes a wigneres TOTEM csoport oszlopos tagja, a CERN LHC TOTEM kísérletben, a CERN-ben dolgozik, mint CERN finanszírozott Project Associate, feladata a TOTEM és a CMS-TOTEM közös PPS kísérletben az LHC optika rekalibrálása valamint két cikk előkészítése volt​.

2017-12-20

Hosszan tartó betegség után 2017. október 20-án elhunyt Szépfalusy Péterné Menyhárd Nóra, az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály egykori tudományos tanácsadója. Nóra az ELTE-n készült a fizikusi pályára, ahol Marx György vezetése mellett készítette diplomamunkáját. Ekkor a magfizika érdekelte, s egy rövid kitérő után, ugyanis diplomájának megszerzése után először a KFKI-ba kerülve az intézet könyvtárába kapott beosztást, újra a gyenge kölcsönhatásokkal és neutrínófizikával foglalkozott.

2017-10-25

Idén is  megrendezik a Zimányi School-t. A Zimányi-School17'-et december 4-8. között tartják Budapesten.A rendezvényen, amit az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban és az ELTE-n fognak tartani, a nagyenergiás nehézion fizika 2017-es eredményeiről fognak beszámolni a kutatók.

További információk elérhetőek a  rendezvény honlapján:

http://zimanyischool.kfki.hu/17/

 

2017-10-24

írta: Oláh-Gál Róbert és Csörgő Tamás

Idén is megrendezték a Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij konferenciát Gyöngyösön. Az egyik legérdekesebb előadás a Semmelweis-reflexről szólt, melyet a gyöngyösi BGL 2017 konferencia elnöke, Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főmunkatársa tartott.

2017-10-24