Bíró Gábor, témavezetője Barnaföldi Gergely Gábor (RMI), sikeresen megvédte "Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben" című doktori dolgozatát.

Rigó István, témavezetője Veres Miklós (SZFI), sikeresen megvédte "Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz" című doktori dolgozatát

Az eredményhez ezúton is gratulálunk!

2021-05-11

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kollégánk, Szigeti János, az MTA doktora, a Részecske- és Magfizikai Intézet nyugalmazott munkatársa.

Szigeti János pályafutása elején atomi gerjesztési élettartamokat mért, majd a fúziós célprogram indulásakor, a 70-es évek második felében került a Plazmafizikai Főosztályra, ahol lézeres plazmadiagnosztikával foglalkozott. 1996-ban lett a fizikai tudományok doktora, amit lézer blow-off plazma kísérleti vizsgálataival érdemelt ki. Aktív tagja volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.

2021-05-03
Giese Piroska

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt kolléganőnk, Giese Piroska.

Giese Piroska élen járt az új számítógépes technológiák használatában és meghonosításában. Magyarországon elsők között használt e-mail levelezést, illetve videokonferenciás rendszereket, és kifejezetten szorgalmazta a használatukat.

2021-04-16
Varga Antal

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Varga Antal, életének 81. évében, március 24-én, alig pár héttel a születésnapja után váratlanul elhunyt.
Mindenki csak úgy ismerte mint Tóni bácsi.

2021-03-30

A téli időszakban három kollégánk is elnyerte az MTA doktora címet.

Börzsönyi Tamás (SZFI) - értekezése címe: Szemcsés anyagok folyási jelenségei, védés időpontja 2020. dec.14. Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a következő oldalon: http://real-d.mtak.hu/1195/

2021-03-24

Berényi Dániel summa cum laude megvédte PhD munkáját. Témavezető: Lévai Péter.

Ezúton is gratulálunk!

 

2021-01-26

Szarvas Tamás sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Kis Zsolt (SZFI).

Ezúton is gratulálunk!

2021-01-12

In memoriam Kincs Imre

Kincs Imre


2021. január 7-ike virradóra elhuny kollégánk, Kincs Imre (1939.11.30. - 2021.01.07.).

2021-01-08

Szomorú szívvel tudatjuk a fizikus közösséggel, hogy 88 éves korában elhunyt Hrehuss Gyula, aki a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben megszervezte az első fúziós kutatást végző csoportot, akik felállították és üzemeltették az orosz gyártmányú, hazánkban első és eddig egyetlen Tokamak-típusú kísérleti fúziós berendezést Csillebércen.  1932-ben született Békéscsabán, s ugyan Budapesten végezte a fizikusi tanulmányait, azonban a debreceni ATOMKI-ban ködkamrakészítésből írta a diplomamunkáját.

2021-01-04

Lájer Márton Kálmán (RMI), az MTA Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoportjának tagja sikeresen megvédte PhD munkáját. Témavezetője:  Bajnok Zoltán.

Ezúton is gratulálunk!

2020-12-01

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hetven éves korában elhunyt egykori munkatársunk, Rigó Mária, aki 1975-től volt a KFKI dolgozója. Az MSZKI Számítástechnikai főosztályán kezdett dolgozni, majd a 4-es épület könyvelésbe, végül az SzFKI-ba került, végül innen ment nyugdíjba.

 

 

2020-11-02

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  2020. okt. 4-én, 87 éves korában elhunyt Tarnay Katalin, aki 36 évet dolgozott a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetében.

Visszaemlékezéseit, melyben a KFKI-ban töltött éveiről is olvashatunk, az alábbi linken osztotta meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: www.tmit.bme.hu

 

 

2020-10-12

Csóré András (BME) és Udvarhelyi Péter (ELTE) sikeresen megvédték PhD munkájukat. Témavezetőjük: Gali Ádám (SZFI)

Ezúton is gratulálunk!

 

2020-10-07

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 82. évében elhunyt Papp Andrásné Zita, egykori könyvtáros kolléganőnk.

2020-10-06

Barta Dániel (RMI), a Gravitációfizikai Kutatócsoport munkatársa summa cum laude védte meg a PhD-ját. Témavezetője: Vasúth Mátyás. Ezúton is gratulálunk!

2020-06-30

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt professzor emeritus kollégánk, Farkas Győző, a magyar lézerkutatás úttörője, a Wigner FK SZFI egykori Lézerfizikai osztályának csoportvezetője. Farkas Győző a szülőfalujában, Kisnémediben hunyt el, ott is fogják eltemetni, temetésének időpontjáról később fogunk értesítést kapni.

Farkas Győző

 

2020-05-13

2020. május 7-én Bódi Balázs (SZFI), az Ultragyors Nanooptika csoport kutatója a PTE Fizika Doktori Iskolájában 100%-os pontszámmal megvédte "Magasrendű felharmonikuskeltés kontrollja nemesgáz atomokon és klasztereken" című PhD értekezését (témavezető: Dombi Péter). A védést videokonferencia segítségével tartották. Ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

2020. április 28-án Bencédi Gyula (RMI) on-line PhD védése sikeresen lezajlott az ELTE Fizika Doktori Iskola szervezésében. Témavezetői: Barnaföldi Gergely Gábor és Lévai Péter. A védéshez ezúton is gratulálunk!

2020-05-08

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Hartmann Ervin a fizikai tudományok doktora, a magyarországi kristályfizikai kutatások nemzetközileg elismert kiemelkedő alakja, az MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriumának nyugalmazott tudományos tanácsadója életének 85. évében 2020. február 11-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. március 6-án 15 órakor lesz a kelenföldi Szent Gellért Templom Urnatemetőjében. Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.

2020-02-25

JÓVÁRI PÁL

„Amorf ötvözetek atomi szintű vizsgálata”

című értekezését 2020. január 22-én védte meg sikeresen.

Az értekezés opponensei:

  • Bakó Imre, az MTA doktora
  • Bóta Attila, az MTA doktora
  • Horváth Zsolt Endre, az MTA doktora

Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a http://real-d.mtak.hu/1147/ honlapon.

Ezúton is gratulálunk!

2020-01-29

A Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma Beke Dávid (Wigner FK SZFI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály) 2019. évben benyújtott pályamunkáját kiválóra értékelte és ösztöndíjban részesítette. Pályamunkája címe: Szilícium-karbid Nankolaszterek Kvantumtechnológiai alkalmazhatóságának Vizsgálata.

A díjhoz ezúton is gratulálunk!

Beke Dávid

 

2020-01-14

Ván Péter (Wigner FK RMI Elméleti Fizikai Osztály) sikeresen megvédte az "MTA doktora" cím elnyeréséért benyújtott pályázatát 2020. január 9-én.

A sikeres védéshez ezúton is gratulálunk!

Ván Péter

 

2020-01-14

Mély fájdalommal tudatjuk, Füzi János kollégánk, a Wigner FK SZFI Neutronspektroszkópiai Osztályának vezetője, 2020. január 11.-én, életének 60. évében, rövid betegség után elhunyt. Temetéséről lesz információ.

 

Nyugodjon békében!

Füzi János

 

2020-01-14

Életének 68. évében rövid, súlyos betegség következtében elhunyt Hegyi Jenő. Jenő sokáig a a gyorsító műhelyének korábbi vezetője volt.

Temetéséről az alábbi értesítést kaptuk a gyászoló családtól:

2019. november 26 -án

Megyeri úti temetô ravatalozójában 10:45-től.

A búcsúbeszédet Solymár Péter evangélikus lelkész 11:15 órakor tartja

Cím: 1047 Budapest, Megyeri u. 49. (Főbejárat)


Nyugodjon békében.

2019-11-12

Szipőcs Róbert PhD hallgatója Kiss Norbert október 22-én summa cum laude védte meg PhD-ját.

Cím: Nemlineáris mikroszkópiai technikák alkalmazása bőrtumorok és örökletes bőrgyógyászati kórképek vizsgálatára

Védés időpontja: 2019.10.22

Doktori iskola: Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Témavezető: Prof. Dr. Wikonkál Norbert, DSc, egyetemi tanár 

Konzulens: Dr. Szipőcs Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs 

Ezúton is gratulálunk!

2019-10-24

Érdi Péter: RANKING. The Unwritten Rules of The Social Game We All Play

2019-09-06

Tisztelt Wigneres Kollégák!

2019-08-10

A Physical Review Letters-ben megjelenő cikk -Donkó Zoltán (Wigner_SZFI) társszerzővel- egy alapvető plazmafizikai transzportprobléma újragondolása. 

2019-07-18

2019. július 1-től Dr. Czitrovszky Aladár, a Wigner FK SZFI igazgatójának helyét Dr. Domokos Péter vette át. Az SZFI igazgató helyettese: Dr. Dombi Péter lett.

2019-07-09

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy volt könyvtáros kolléganőnk, Veszeli Cecília életének 79. évében, 2019. június 5-én elhunyt.

Cila 1964. márciusában lett a KFKI munkatársa, a Könyvtárban 1968-tól 2009-ig dolgozott. A 70-es, 80-as években számítógépes témafigyeléssel, majd kölcsönzéssel és katalogizálással foglalkozott.

Segítőkész, szókimondó ember volt, felejthetetlen kacagásával, különleges egyéniségével színesítette a Könyvtár életét.

Kívánsága szerint hamvait szűk családi körben helyezik örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!

2019-07-09

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (UK_GYAK).

2019-07-03

Dósa Melinda 2019. június 27-én summa cum laude védte meg doktoriját.

Cím: Hosszútávú visszatérő jelenségek a napszél mágneses terében
Doktori iskola: ELTE Fizika Doktori Iskola - Részecskefizika és Csillagászat program.
Témavezető: Szegő Károly
Konzulens: Erdős Géza
Házi bírálók: Márkusné Dr. Bebesi Zsófia, Dr. Facskó Gábor
Bírálók: Dr. Ludmány András, Forgácsné Dr. Dajka Emese

Ezúton is gratulálunk!

2019-07-03

Bencze Gyula, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézetének professzor emeritusa, a fizikai tudományok doktora és tudományos tanácsadó, 83 éves korában elhunyt. 

2019-06-20

Május 31-én került kiosztásra az Ericsson-díj, amit az Ericsson Magyarország 8 kiváló pedagógusnak ítél oda - az elmúlt 20 év során 218 tanító, matematika- vagy fizikatanár kapta meg az Ericsson-díjat. Két kategóriában hirdetnek eredményt tantárgyanként, az "Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért" és az "Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" kategóriában. Ez utóbbi kategóriában idén Dr. Oláh Éva Mária is díjat kapott, aki szorosan együttműködik intézetünkkel is a jövő fizikusainak nevelésében.

2019-06-03

Május 21-én hivatalosan is átadásra került az 1-es épület tetőtere. 

A megnyitón Czitrovszky Aladár által betekintést nyerhettünk a felújítás lépéseibe. A 340 m2-en 6 szoba, tárgyaló, közösségi tér, vendégszoba, konyha és mosdók kerültek kialakításra.

2019-05-21

Elhunyt Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi)

Szomorúan tudatjuk, hogy volt kollégánk - Michelfeit Károly (Öcsi Bácsi) hosszú betegség után 82. évében elhunyt.

2019-05-06

Szomorú szívvel értesítem a Wigner FK kollégáit, hogy Rubin György, az RMI Nagyenergiás Fizikai Osztály volt főmunkatársa, az adatgyüjtő rendszerek, detektorkiolvasó elektronikák nemzetközileg is jól ismert szakértője, életének 75. évében, 2019. március 29-én, türelemmel viselt rövid betegeskedés után elhunyt.

Búcsúztatójáról és temetéséről később tudunk hírt adni.

Kedves Gyuri! Nyugodjál békében.

                          Lévai Péter, mint RMI igazgató

2019-04-01

Rátkai László sikeres védése

Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites (Spirális eutektikus dendritek fázismező modellezése)
PhD házivédése: 2018. 03. 13. Wigner FK
A védés napja: 2019. 03. 25.

Témavezető: Pusztai Tamás (MTA Wigner FK SZFI, Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály, Szerkezetkutató Laboratórium, Számítógépes Anyagtudomány Csoport)
Doktori iskola: ELTE TTK Fizika Doktori Iskola - Anyagtudomány és Szilárdtestfizika program
Házi bírálók: Iglói Ferenc (Wigner FK, SZFI), Lagzi István László (BME TTK, Fizika Tanszék)

2019-03-26

SZV

Szalay Viktor, 1956-2019

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves kollégánk, Szalay Viktor egy váratlan betegséget követően életének 63. évében, 2019. március 12-én elhunyt. Szalay Viktor a fizikai tudomány doktora, a Wigner FK SZFI Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály tudományos tanácsadója volt. Emlékét megőrizzük.

2019-03-14

2018-ban először rendezett az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Kutató Diáktábort  június 18-23. között. A táborban résztvevő fiatalok párossával vettek részt egy-egy kutatóműhely munkájában, konkrét feladatokat megoldva, amelyről az utolsó napon kiselőadás formájában számoltak be.

 

 

2018-07-23

A European Physical Journal C (EPJ C)​ vezetése (Steering Committee) kiváló bíráló (distinquished referee) címmel tüntette ki kollégánkat, Csörgő Tamást.

Az indoklásban kiemelték kollégánk kivételes hozzájárulását is az újság magas színvonalának fenntartásához​.

2017-12-20

.Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Nemes ​Frigyes 2017-ben elnyerte a TOTEM kísérlet tudományos vezetője, Simone Giani professzor úr által adományozott TOTEM Performance Prize-t, melyre a TOTEM Collaboration Board elnöke, Angelo Scribano professzor úr terjesztette fel.

Nemes ​Frigyes a wigneres TOTEM csoport oszlopos tagja, a CERN LHC TOTEM kísérletben, a CERN-ben dolgozik, mint CERN finanszírozott Project Associate, feladata a TOTEM és a CMS-TOTEM közös PPS kísérletben az LHC optika rekalibrálása valamint két cikk előkészítése volt​.

2017-12-20

Hosszan tartó betegség után 2017. október 20-án elhunyt Szépfalusy Péterné Menyhárd Nóra, az Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály egykori tudományos tanácsadója. Nóra az ELTE-n készült a fizikusi pályára, ahol Marx György vezetése mellett készítette diplomamunkáját. Ekkor a magfizika érdekelte, s egy rövid kitérő után, ugyanis diplomájának megszerzése után először a KFKI-ba kerülve az intézet könyvtárába kapott beosztást, újra a gyenge kölcsönhatásokkal és neutrínófizikával foglalkozott.

2017-10-25

Idén is  megrendezik a Zimányi School-t. A Zimányi-School17'-et december 4-8. között tartják Budapesten.A rendezvényen, amit az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban és az ELTE-n fognak tartani, a nagyenergiás nehézion fizika 2017-es eredményeiről fognak beszámolni a kutatók.

További információk elérhetőek a  rendezvény honlapján:

http://zimanyischool.kfki.hu/17/

 

2017-10-24

írta: Oláh-Gál Róbert és Csörgő Tamás

Idén is megrendezték a Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij konferenciát Gyöngyösön. Az egyik legérdekesebb előadás a Semmelweis-reflexről szólt, melyet a gyöngyösi BGL 2017 konferencia elnöke, Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főmunkatársa tartott.

2017-10-24