nehézion-fizika
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Barnaföldi Gergely Gábor

Csoport weboldala: wigner.hu/nehezion-fizikai-kutatocsoport

A nagyenergiás nehézion-fizikában a fizika számos ága talál alkalmazásra, ezért az ebben az irányban végzett kutatások is igen széles témakört ölelnek fel. A kutatási irányok a klasszikus és modern termodinamika, hidrodinamika és kvantumelmélet alapvetőbb fogalmaitól kezdve a perturbatív és nem-perturbatív kvantumszíndinamika, nagyenergiás magfizika, hadronizáció és hadron fenomenológia területeire terjednek ki. Az eredmények a legnagyobb nemzetközi kísérletek (pl. CERN-LHC, BNL-RHIC) méréseinek értelmezéseihez, illetve a tervezett új berendezésekben (GSI-FAIR, Dubna-NICA) várható jelenségek előrejelzéséhez járulnak hozzá, továbbá elősegítik a korai univerzum folyamatainak és a kompakt csillagok belső szerkezetének megértését.

Az elméleti kutatásokban számos nemzetközi csoporttal sikerült együttműködést kialakítani, mint a Goethe Intézet (Németország), LBNL (USA), CCNU (Kína), UNAM (Mexikó) vagy ERI (Japán).

A magyar ALICE csoport weboldala:  alice.kfki.hu 

 

Aktuális kutatások 2023

Aktuális kutatások 20217-2022

Támogatók:   

NIHOTKAEU COST

Jelenlegi támogatás:  

2016-2020 K120660
2019-2023: FK 131979
2020-2022: 2019-2.1.11-TÉT-2019-00050
2020-2022: 2019-2.1.11-TÉT-2019 -00078
2020-2023: 2019-2.1.6-NEMZ_KI-2019-00011
2016-2020 THOR CA15213
2017-2021 PHAROS CA16214

Korábbi támogatások:  

2012-2016 NK 106119,   2009-2013 NK 77816,   2009-2013 CK 77815,   2007-2010 H07-C 70464,   2007-2008 IN 71374,   2006-2009 NK 62044

 

Wigner kutatócsoport