nehézion-fizika
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Barnaföldi Gergely Gábor

Csoport weboldala: wigner.hu/nehezion-fizikai-kutatocsoport

A nagyenergiás nehézion-fizikában a fizika számos ága talál alkalmazásra, ezért az ebben az irányban végzett kutatások is igen széles témakört ölelnek fel. A kutatási irányok a klasszikus és modern termodinamika, hidrodinamika és kvantumelmélet alapvetőbb fogalmaitól kezdve a perturbatív és nem-perturbatív kvantumszíndinamika, nagyenergiás magfizika, hadronizáció és hadron fenomenológia területeire terjednek ki. Az eredmények a legnagyobb nemzetközi kísérletek (pl. CERN-LHC, BNL-RHIC) méréseinek értelmezéseihez, illetve a tervezett új berendezésekben (GSI-FAIR, Dubna-NICA) várható jelenségek előrejelzéséhez járulnak hozzá, továbbá elősegítik a korai univerzum folyamatainak és a kompakt csillagok belső szerkezetének megértését.

Az elméleti kutatásokban számos nemzetközi csoporttal sikerült együttműködést kialakítani, mint a Goethe Intézet (Németország), LBNL (USA), CCNU (Kína), UNAM (Mexikó) vagy ERI (Japán).

A magyar ALICE csoport weboldala:  alice.kfki.hu 

A csoport a következő COST pályázatokat nyerte el:

2016-2021 THOR CA15213
2017-2022 PHAROS CA16214