térelmélet
Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

Csoportvezető: Fodor Gyula

Csoport weboldala: wigner.hu/terelmelet

A csoport publikációi: link az MTMT adatbázisra

Vizsgálataink a térelmelétek és dinamikai rendszerek általános matematikai (szimplektikus, kanonikus, hamiltoni, ...) szerkezetére, sugárzási módusaira, megmaradó mennyiségeire irányulnak. Célunk ezen rendszerek sajátos, kivételes tulajdonságainak a felderítése matematikai eszközökkel.

Több kutatási témánk erős gravitációs terekkel kapcsolatos, általános relativitáselméleti módszerek használatával. Vizsgálataink az elmélet belső, matematikai szerkezetére, valamint erős gravitációs tereket leíró konfigurációk tanulmányozására irányulnak. Öngravitáló skalármezők és gravitációs hullámok által létrehozott lokalizált megoldások kialakulását és jelentőségét vizsgáljuk. Kiterjedt vagy kompakt testek konzervatív dinamikájával és az általuk keltett gravitációs sugárzás leírásával is foglalkozunk numerikus és poszt-newtoni közelítés segítségével. Egzaktul megoldható sokrészecske rendszerek elméletének keretében Ruijsenaars-Schneider modelleket tanulmányozunk.

terelmelet