A Matolcsi Tamás-féle matematikai fizika

Az alábbi lista nem teljes. Minden olyan cikket, könyvet vagy jegyzetet, ami a témakörbe vág, és nincs fenn az oldalon (vagy esetleg van belőle újabb változat), szívesen várunk a szaqakp kukac caesar pont elte pont hu e-mailcímen. A legtöbb file formátuma pdf, de akad köztük ps és djvu formátumú is. Mindhárom formátumot kiválóan megjeleníti az Evince, ami linuxra és windowsra egyaránt elérhető.

Könyvek

 • Spacetime Without Reference Frames, 2nd edition
  Minkowski Intitute Press, 2020, p396.

  Az 1993-as Spacetime Without Reference Frames átdolgozott kiadása.

  In this book, nonrelativistic spacetime and special relativistic spacetime are modelled by a four dimensional affine space endowed with further structures, among which the fundamental ones distinguishing between them are absolute time and absolute light propagation, respectively. In both cases, the same mathematically well-defined notions are introduced: observer and its space, synchronization and its time, reference frame, splitting of spacetime by a reference frame into synchronization time and observer space, splitting of classical fields into timelike and spacelike components. Coordinate systems which form a starting point of the usual treatments and are intuitive notions there, get mathematically exact and clear definition here. Transformation rules, regarded as postulates there, are assertions here.The book contains lots of examples with detailed calculations which help the reader to see how these models work, and it calls attention to some significant errors arising form the traditional way of thinking in terms of coordinates.The symmetry groups of spacetime, the Noether group and the Poincaré group, respectively, are also treated in these models.The mathematics involved is fairly simple and is summarized in the second part of the book.

  A felhasznált egyszerű matematikai ismereteket a könyv második része foglalja össze.

  Ajánlható a könyv fizikusoknak, matematikusoknak, matematika és fizika szakos hallgatóknak és mindenkinek, aki tiszta fogalmat akar alkotni a téridőről.

 • Spacetime Without Reference Frames
  Society for the Unity of Science and Technology, Budapest, 2018, p394.

  Az 1993-as Spacetime Without Reference Frames átdolgozott kiadása.

  Az egyszerűsített jelölésrendszer formálisan is könnyen kezelhetővé teszi a fizikai törvények megfigyelőtől (vonatkoztatási rendszertől) mentes tárgyalását. A részletesebb számítások és kidolgozottabb példaanyag nagyban megkönnyíti a téridő kezelésének hagyományos és a könyvben kifejtett új módja közötti kapcsolat megértését. A jól ismert speciális relativisztikus paradoxonok részletesen tárgyalásra kerülnek.

  A felhasznált egyszerű matematikai ismereteket a könyv második része foglalja össze.

  Ajánlható a könyv fizikusoknak, matematikusoknak, matematika és fizika szakos hallgatóknak és mindenkinek, aki tiszta fogalmat akar alkotni a téridőről.

 • Ordinary Thermodynamics -- Nonequilibrium Homogeneous Processes
  Society for the Unity of Science and Technology, Budapest, 2017., 2nd, revised edition

  Homogén testek közönséges termodinamikája közönséges differenciálegyenletek segítségével tárgyalva. A II. főtétel stabilitási előírásrendszerként jelenik meg. Termodinamikai testek, környezetek és ezek rendszerei általánosan kifejtve. Diffúzió, kémiai reakciók, elektromágneses kölcsönhatások. Lokális egyensúlyon túlmenően kiterjesztett termodinamikai rendszerek is tárgyalva. Nulladrendű fázishatárok fogalmát vezeti be és a fázsiátalakulásokat a bifurkációelmélet segítségével fejti ki.

  Némi ismeret nem árt a közönséges differenciálegyenletek stabilitáselméletéről.

  Ajánlható a könyv fizikusoknak, matematikusoknak, matematika és fizika szakos hallgatóknak és mindenkinek, aki tiszta fogalmat akar alkotni az “egyensúlyi” termodinamikáról.

 • Közönséges termodinamika
  Scolar Kiadó, Budapest, 2012.

  Az Ordinary Thermodynamics magyarra fordított és továbbfejlesztett kiadása.

  “Ha tudni szeretné, hogy miként alapozható a termodinamika időbeli folyamatokra, más fizikai területekhez hasonlóan; hogyan építhető fel a termodinamika szabatosan definiált fogalmakból; mennyire “fő” tételek a főtételek; az anyag belső stabilitása és a disszipáció együtt hogyan biztosítják az egyensúlyhoz tartást; miért nem alapvető az entrópia fogalma, viszont mi tünteti ki az entropikus anyagokat; miért fontos anyag és test megkülönböztetése; mi a fázis fogalma, és hogyan adható meg a fázisátalakulás mint időbeli folyamat; vagyis ha kíváncsi a termodinamika matematikailag és fizikailag egyaránt szilárd alapokon álló felépítésére, akkor Önnek érdemes ezt a könyvet elolvasnia.

  Ha termodinamikát tanul, tanít, kutat vagy alkalmaz, akkor az Ön számára ez egy használható könyv.” (Ajánló a Scolar Kiadótól)

  Megrendelhető a Scolar Kiadó honlapján: link.

 • Ordinary Thermodynamics
  Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 2005.

  Homogén testek közönséges termodinamikája közönséges differenciálegyenletek segítségével tárgyalva. A II. főtétel stabilitási előírásrendszerként jelenik meg. Termodinamikai testek, környezetek és ezek rendszerei általánosan kifejtve. Diffúzió, kémiai reakciók, elektromágneses kölcsönhatások. Lokális egyensúlyon túlmenően kiterjesztett termodinamikai rendszerek is tárgyalva. Nulladrendű fázishatárok fogalmát vezeti be és a fázsiátalakulásokat a bifurkációelmélet segítségével fejti ki.

  Némi ismeret nem árt a közönséges differenciálegyenletek stabilitáselméletéről.

  Ajánlható a könyv fizikusoknak, matematikusoknak, matematika és fizika szakos hallgatóknak és mindenkinek, aki tiszta fogalmat akar alkotni az “egyensúlyi” termodinamikáról.

 • Spacetime Without Reference Frames
  Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 1993, p411. (Revised reprint of the 1984 original)

  A Models for Space-time könyv második, javított kiadása.

  Az egyszerűsített jelölésrendszer formálisan is könnyen kezelhetővé teszi a fizikai törvények megfigyelőtől (vonatkoztatási rendszertől) mentes tárgyalását. A részletesebb számítások és kidolgozottabb példaanyag nagyban megkönnyíti a téridő kezelésének hagyományos és a könyvben kifejtett új módja közötti kapcsolat megértését. A jól ismert speciális relativisztikus paradoxonok részletesen tárgyalásra kerülnek.

  A felhasznált egyszerű matematikai ismereteket a könyv második része foglalja össze.

  Ajánlható a könyv fizikusoknak, matematikusoknak, matematika és fizika szakos hallgatóknak és mindenkinek, aki tiszta fogalmat akar alkotni a téridőről.

 • A Concept of Mathematical Physics: Models for SpaceTime
  Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 1984, p236.

  A téridő kezelésére kidolgozott matematikai eszközök két fontos szubjektív vonása a konkrét számításokhoz elengedhetetlen koordinátarendszerek és megfigyelők (vonatkoztatási rendszerek) használata. Azonban míg a koordinátarendszer mentes leírás régóta a fizika mindennapi eszközei közé tartozik, az elvi szempontból alapvető megfigyelő mentes tárgyalás itt először kerül kifejtésre egyszerű módon.

  Ebben a könyvben a téridő alapvető fogalom: a megfigyelőktől való függetlenségét matematikailag megfogalmazva az abszolút időn alapuló nemrelativisztikus és a fénysebesség abszolút voltát posztuláló speciális relativisztikus modell fogalmai teljesen hasonlóan tárgyalhatók. A világvonalak, megfigyelők, mezők széthasítása tér- és időszerű komponensekre, a téridő szimmetriacsoportjai (a Galilei- és a Poincaré-csoport) a tárgyai az egyes fejezeteknek mindkét modellben. Az általános relativisztikus modellnek csak az alapgondolatai szerepelnek.

  A felhasznált matematikai fogalmakat a könyv második része foglalja össze.

  Ajánlható a könyv azoknak, akik nem riadnak vissza némi matematikától és tiszta fogalmat akarnak alkotni a téridőről.

 • A Concept of Mathematical Physics: Models in Mechanics
  Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 1986, p335.

  Ennek a könyvnek a célja a klasszikus és kvantummechanika elméletének kifejtése a Models for Space-time kötetben ismertetett téridőmodellekre alapozva. A heurisztikus részekben szemléletesen vázolt fogalmakat szigorú matematikai tárgyalás teszi teljessé.

  A matematikai eszközöket illetően jellemző, hogy a könyvben a kategóriaelmélet adja a tárgyalás kereteit. Hálóelméleti struktúrák, általános valószínűségelmélet, szimplektikus sokaságok, a Hilbert-terek elméletének elemei és a Clifford-algebrák ismertetése alkotja a matematikai ismereteket összefoglaló további fejezetek tartalmát. A projektormérték szerinti integrálást és a csoportreprezentációkkal kapcsolatos szükséges ismereteket tartalmazó fejezetek részletesebb tárgyalást tartalmaznak.

  A könyv mindenkinek ajánlható, aki a matematikailag és fogalmilag tiszta képet akar kapni a klasszikus és a kvantummechanikáról.

Jegyzetek

Matematikai fizika

Analízis jegyzetsorozat

 • Matolcsi Tamás, Analízis I. (Halmazok, számok) , Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. online

 • Matolcsi Tamás, Analízis II. (Vektorok) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. online

 • Gruber Tibor, Analízis III. (Határérték, folytonosság) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. online

 • Keresztfalvi Tibor, Analízis IV. (Differenciálás) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. online

 • Matolcsi Tamás, Analízis V. (Integrálás) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1999. online

 • Matolcsi Tamás, Analízis VI. (Komplex függvények) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995. online

 • Matolcsi Tamás, Analízis VII. (Differenciálegyenletek) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995. online

 • Gruber Tibor, Analízis VIII. (Funkcionálanalízis) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997. online

 • Kurucz Zoltán, Vörös Zoltán, Analízis IX. (Disztribúciók) , ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003. online másik változat


Elektrodinamika

Egyéb

Matematikai fizikai témájú cikkek

Téridő

Klasszikus és kvantummechanika

 • T. Matolcsi, Group representations in mechanics, Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös Sect. Math., 20, 1977, 71-85.

 • T. Fülöp, T. Matolcsi, Probability current in zero-spin relativistic quantum mechanics, In: Dokshitzer, Yu L; Lévai, P; Lukács, Á; Nyíri, J (szerk.) Gribov-90 Memorial Volume : Field Theory, Symmetry, and Related Topics: Proceedings of the Memorial Workshop Devoted to the 90th Birthday of V N Gribov, Singapore, World Scientific (2021) 528 p. pp. 433-446., 14 p. DOI:10.1142/9789811238406_0035 arXiv:quant-ph/1712.08220 Új

Elektrodinamika

 • T. Matolcsi, T. Fülöp, Mihály Weiner, Second order equation of motion for electromagnetic radiation back-reaction, arXiv:1207.0428v4

 • T. Matolcsi, P. Ván, Radiation reaction: charge distributions or point charges?, arXiv:2010.04940 Új

 • T. Matolcsi, On the Electromagnetic Energies and Forces, arXiv:2105.06557 Új

 • T. Matolcsi, On the Radiation Reaction Force, arXiv:2102.04983 Új

Termodinamika

Egyéb publikációk

Kapcsolódó cikkek, jegyzetek, könyvek

Téridő

Kontinuummechanika

Kvantummechanika

A Poincaré-csoport kiterjesztése

 • András László, A natural extension of the conformal Lorentz group in a field theory context, Int. J. Mod. Phys. A, 31, 1645041 (2016), DOI, arXiv:1507.08039v2

 • András László, Unification mechanism for gauge and spacetime symmetries Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Vol. 50, No. 11, 2017 DOI arxiv:1512.03328v4

 • Lars Andersson, András Laszló, Błażej Ruba, Nilpotent symmetries as a mechanism for Grand Unification, JHEP 05, 2021, 240, DOI:10.1007/JHEP05(2021)240 arXiv:gr-qc/1909.02208 Új

A funkcionálanalízis alkalmazásai a jelfeldolgozásban

 • András László, A Robust Iterative Unfolding Method for Signal Processing Journal of Physics A 39/44, 2006, 13621-13640. arXiv:math-ph/0601017

 • András László, A Linear Iterative Unfolding Method, Jornal of Physics Conference Series 368, 2012, 012043. arXiv:1111.3387

 • András László, Convergence and Error Propagation Results on a Linear Iterative Unfolding Method, SIAM/ASA J. Uncertainty Quantification, 4(1), pp. 1345-1371. DOI, arXiv:1404.2787v2

Előadások

 • Matolcsi Tamás, Some questions of the radiation reaction, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Elméleti Fizika Szeminárium, 2020.11.13 (szakirodalmi kitekintéssel Ván Pétertől) Új

Tamás Matolcsi, Some questions of the radiation reaction, Wigner Research Centre for Physics, 2020-11-30 (with a literature review by Péter Ván) slides

footer